Dela, ki niso bila predvidena, a jih je nujno treba opraviti, bodo, so po opozorilu direkcije za infrastrukturo zapisali na spletni strani občine Bohinj, podaljšala popolno zaporo glavne ceste skozi Bohinjsko Bistrico. Promet od krožišča v Bohinjski Bistrici do slaščičarne pri Cukiju bi namreč v teh dneh že moral potekati izmenično enosmerno, a bo popolna zapora veljala predvidoma do 26. oktobra.

Ali bodo po tem datumu cesto odprli za enosmerni izmenični promet, še ni znano, pravi Jože Sodja, ki na občini Bohinj opravlja naloge župana. Zna se zgoditi, da se bo popolna zapora nadaljevala na delu ceste od slaščičarne pri Cukiju do mostu pred kampom Danica, a morajo o tem še odločiti skupaj s pristojnimi na direkciji.

»Vsekakor pa se moramo dogovoriti za urejanje prometa skozi vas Češnjica, kjer zdaj poteka obvoz. Avtobusi in tovorna vozila se na ozkih delih cestišča težko srečujejo in povzročajo prometne zamaške,« opozarja Jože Sodja in upa na posluh direkcije, da bo zagotovila pomoč pri urejanju prometa na najbolj težavnih točkah Zgornje Bohinjske doline.

Nova prometna podoba Bohinjske Bistrice

Do vasi v Spodnji Bohinjski dolini in do Bohinjskega jezera se torej v času popolne zapore v Bohinjski Bistrici da priti po obvozu skozi Bohinjsko Češnjico, Srednjo vas in Staro Fužino, po ulicah Bohinjske Bistrice je obvoz dovoljen zgolj za lokalni promet. Vzpostavili so tudi začasna avtobusna postajališča med osnovno šolo in krožiščem v Bohinjski Bistrici.

Poleg prenove ceste na gradbišču v Bohinjski Bistrici poteka tudi prenova vodovoda in kanalizacije, vzdolž ceste pa bodo uredili še pešpot in ob slaščičarni pri Cukiju parkirišča. »Nova podoba Bohinjske Bistrice bo nekoliko drugačna, kot je bila doslej,« pravi Jože Sodja. Kdaj se bodo dela končala, bo po njegovem odvisno tudi od vremenskih razmer. Dela na cesti sicer financira država, občina pa je 400.000 evrov dodala za gradnjo pešpoti in ureditev trga med tržnico in občinsko stavbo, ki ga bodo prenovili in zaprli za promet. Ob slaščičarni Cuki bodo uredili tudi 11 parkirišč in jih uvrstili v modro cono, tako da bo parkiranje tam po novem časovno omejeno.

»Vsa omenjena dela so del širšega projekta urejanja Bohinjske Bistrice,« je ob začetku del povedal direktor občinske uprave Miro Sodja. »Želimo vzpostaviti območje za pešce, kjer bi bil center dogajanja za druženje in prireditve, ki bi jih občani in drugi lahko obiskali brez avtomobila. V bližini trgovine Spar pri pokopališču pa nameravamo v zameno za zaporo trga, ob katerem je tudi nekaj parkirišč, urediti dodatnih 60 parkirišč, kjer bo mogoče pustiti vozilo. Osrednji del Bohinjske Bistrice bi bil potem res namenjen samo stanovalcem in dostavi, drugi pa bodo lahko parkirali v bližini in na trg prišli peš,« prihodnjo prometno podobo Bohinjske Bistrice opisuje direktor občinske uprave.