Med 92 odstotki zaposlenih in samozaposlenih, ki so v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem vsaj enkrat uporabili internet, jih skoraj tri četrtine pri svojem delu uporablja različne tipe računalnikov ali računalniško podprto opremo in stroje.

Sedem od desetih uporablja namizne, prenosne ali tablične računalnike ali naprednejše funkcije pametnega telefona, 27 odstotkov pa računalniško podprto opremo, stroje, ki se uporabljajo v proizvodnji, transportu ali pri izvajanju drugih storitev.

Nekoliko drugačna je slika v podjetjih z vsaj deset zaposlenimi, saj je v teh podjetjih delež tistih, ki uporabljajo računalnike, pri 59 odstotkih, delež tistih, ki uporabljajo računalnike, povezane z internetom, pa pri 53 odstotkih.

Pogled v podatke, za kaj zaposleni in samozaposleni uporabljajo računalnike, kaže, da jih najpogosteje uporabljajo za izmenjavo elektronsko pošto ali vnašanje podatkov v podatkovne baze (85 odstotkov), za ustvarjanje ali urejanje elektronskih dokumentov (72 odstotkov). Polovica uporablja namensko programsko opremo, medtem ko ostale skupine dosegajo manj kot 50 odstotkov.

Več kot tretjina zaposlenih (37 odstotkov) je v 12 mesecih pred anketiranjem izkoristila še eno lastnost, ki jo omogoča razvoj digitalnih tehnologij, in sicer delo od doma. 14 odstotkov jih je delalo od doma vsak dan ali skoraj vsak dan, 12 odstotkov vsaj enkrat na teden in enajst manj kot enkrat na teden. Skoraj vsi, ki so delo odpravljali od doma, so pri tem uporabljali internet.

3D tiskalnike uporabljali 4 odstotki podjetij

Po drugi strani se digitalizacija in avtomatizacija vse bolj širita tudi med podjetji. Poleg tega, da ima 84 odstotkov podjetij z najmanj deset zaposlenimi svojo spletno stran, jih dobra četrtina najema storitve računalništva v oblaku, kar je dvig z lanskih 22 odstotkov, robote pa uporablja sedem odstotkov podjetij.

Med storitvami v oblaku, ki jih najemajo podjetja, sta najpogostejša najemanje elektronske pošte (71 odstotkov) ter najemanje pisarniške programske opreme in shranjevanja datotek v oblaku (57 odstotkov).

Pri robotizaciji medtem prevladujejo industrijski roboti, storitvene robote, tiste z določeno stopnjo avtonomije, namreč uporablja le en odstotek podjetij, in sicer predvsem za upravljanje skladišč, za izvedbo sestavljalnih, montažnih del ter za čiščenje ali odstranjevanje odpadkov.

V lanskem letu so poleg tega storitve 3D tiskanja uporabljali štirje odstotki podjetij, masovne podatke pa je obdelovalo deset odstotkov podjetij.

Med temi je največ, 65 odstotkov, analiziralo lastne podatke iz pametnih naprav ali senzorjev, 40 odstotkov jih je analiziralo geolokoacijske podatke, ki so nastali pri uporabi mobilnih naprav, 31 odstotkov podatke, ki so nastali pri uporabi družbenih medijev, 14 odstotkov pa vire masovnih podatkov.

V 91 odstotkih podjetij so masovne podatke analizirali zaposleni, v 24 odstotkih podjetij pa zunanji ponudniki storitev.