Mercator je začel februarja letos prodajati 17 trgovskih centrov v Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH; danes jih je prodal deset. Vsi so v Sloveniji, kupec pa je avstrijska družba Supernova, kar smo v Dnevniku razkrili že pred dnevi. Med njimi je tudi največji trgovski center v Šiški. Po sistemu »prodaj in najemi« bo Mercator vse trgovske centre najel. Za nakup trgovskih centrov je Supernova odštela 116,6 milijona evrov, S podpisom pogodbe so v Mercatorju fiksirali najemnino za prihodnjih 30 let. Kot so povedali, so si najemno pogodbo zagotovili za 15 let, pod enakimi pogoji pa se lahko podaljša za 15 let.

Od prodaje iztržena sredstva bodo namenjena za odplačilo posojil bankam. Zastavljeni cilj je, da Mercator do leta 2021 z monetizacijo nepremičnin dolg zniža za približno 320 milijonov evrov.