Vse prostovoljce, ki želijo pomagali širiti zavest o pomenu ohranjanja gozda in narave, vabijo, da se jim pridružijo na eni od naslednjih lokacij: Kočevje, Ravnik pri Logatcu, Lovrenc na Pohorju, Ribnica na Pohorju, Trnovo v novogoriški občini in Podkraj nad Ajdovščino.

Zaželene spletne prijave

Za vsako od lokacij so na spletni strani SiDG objavljeni zbirno mesto, informacija o dostopu in geografske koordinate. Zaradi lažje organizacije zbirajo prijave prostovoljcev na spletni strani http://www.sidg.si/. V primeru slabega vremena (močnejšega dežja) bo pogozdovanje potekalo 20. oktobra. Sajenje sadik gozdnega drevja je nezahtevno opravilo, primerno za vse generacije. Udeleženci pa morajo obvezno s seboj prinesti orodje za sajenje - rovnico ali kramp. Dobrodošle so tudi delovne rokavice in vreča za prenašanje sadik. Najlažje je, če sadimo v paru. Na deloviščih bodo udeležence pričakali gozdarji, ki jim bodo nudili strokovno pomoč.

Posadili bodo 10.000 sadik

Sodelujoči v akciji bodo posadili 10.000 sadik gozdnega drevja (smreke, macesna, bukve, gorskega javorja, češnje in jerebike) na okoli petih hektarjih gozdov. Najobsežnejša akcija bo potekala na Kočevskem, kjer bodo posadili okoli 3.100 mladih dreves, in na obeh lokacijah na Pohorju, kjer na sajenje čaka dobrih 3.200 sadik. Akcijo pogozdovanja so aktivno podprli Zavod za gozdove Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Na Pohorju se jim bodo pridružili tudi dijaki Srednje lesarske šole Maribor in Srednje šole Slovenj Gradec in Muta.

Začetek večletne obnove

Čeprav bodo obnovili le majhen del gozdov, poškodovanih v vetrolomu, pomeni akcija SiDG začetek obnove državnih gozdov, ki bo trajala več let. Gozd ima poleg lesa namreč še vrsto drugih vlog, ki se kažejo v njegovem okoljskem, ekosistemskem, biotskem, kulturnem, zgodovinskem, krajinskem in zdravstvenem pomenu. »Skrb za gozdove sodi med primere medgeneracijskega sodelovanja. Gozdove, s katerimi gospodarimo danes, so namreč osnovali in negovali že naši predniki. Zato je naša naloga in odgovornost, da jih obnavljamo in negujemo tako, da bodo tudi prihodnji rodovi deležni vseh njihovih pozitivnih učinkov za življenje v naravnem in zdravem okolju,« je izpostavil Zlatko Ficko, glavni direktor SiDG.