Dokument osvežuje vizijo pravične trgovine ter predlaga rešitve in izvedljive alternative za svetovno ekonomijo, ki zdaj poganja neenakost, revščino in okoljsko krizo, je v sporočilu za javnost zapisala ljubljanska pravična trgovina 3 Muhe.

Slovenija je močno vezana na svetovno trgovino, saj uporabljamo veliko izdelkov in surovin, ki ne izhajajo iz našega okolja, je dejala Živa Lopatič, vodja Pravične trgovine, ki vključuje tudi 12 slovenskih podpornic listine.

»Zato je pomembno, da se tudi mi zavedamo, kako naše vsakodnevno delovanje deluje na naše okolje, okolje tistih, ki izdelke izdelujejo, ter na ljudi vključene v oskrbovalno verigo. Vedno pogosteje lahko namreč tudi pri nas opažamo zaznamo negativne posledice svetovne trgovine, ki nagrajuje kapital in dovoljuje izkoriščanje ljudi in okolja,« je dejala Lopatičeva.

Gre za posodobljeno listino iz leta 2009

Listina se zavzema za svet, v katerem sta pravičnost, enakost in trajnostni razvoj v središču trgovinskih struktur, poslovnih modelov in praks, tako da lahko vsakdo pri svojem delu ohrani spodoben in dostojanstven način preživljanja in razvije svoj polni človeški potencial, so zapisali.

Posodobljen dokument je nastal pod vodstvom Fairtrade International in Svetovne pravične trgovinske organizacije (WFTO) in opredeljuje modele, ki uresničujejo prvotne ideje solidarnosti in vzajemne dobrobiti tudi v sodobnih izzivih mednarodne trgovine.

Gre za pomembno posodobitev in revizijo listine o načelih pravične trgovine iz leta 2009, ki je bila prvi referenčni dokument svetovnega gibanja za pravično trgovino.