Družinsko podjetje Pako iz Jesenic na Dolenjskem je specializirano za distribucijo repromateriala in opreme za reklamno in tiskarsko industrijo. Lani je podjetje, ki ima odlično bonitetno oceno A2++, s 26 sodelavci ustvarilo 8,1 milijona evrov, kar je skoraj dva milijona več kot leta 2015. Podjetje, ki je sicer nastalo že leta 1992, vodi Gregor Šimunovič, predstavnik druge generacije. Podjetje je z leti zraslo v vodilnega distributerja priznanih blagovnih znamk, kot so Roland DG, Gandy Digital, Summa, VHF, Flexa, Biedermann in drugi.

Skupina Pako svoje storitve prek dveh ločenih družb z enim logističnim centrom zagotavlja tako domačemu kot hrvaškemu trgu. Skupina zaposluje 47 ljudi in je lani ustvarila 9,45 milijona evrov prihodkov. Njihovi kratkoročni načrti zajemajo diverzifikacijo, širitev na nove trge do leta 2019, razvoj spletne trgovine, ki ima na njihovem področju še izjemen potencial, ter tesnejše sodelovanje z industrijo.

Podjetje je usmerjeno v ambiciozno in zelo dinamično dvoštevilčno rast prihodkov, ki jo Šimunovič opisuje kot »edino pravo«. Sam v podjetju opravlja nalogo motivatorja vseh zaposlenih, operativno je vključen v uvajanje sprememb in kot strokovnjak za prodajo aktivno sodeluje pri odpiranju novih trgov.

Odgovornost za uspeh podjetja je razpršena horizontalno, njihovo vodilo pa je: »Nismo največji, smo pa najboljši.« V regiji so prepoznani kot prinašali smernic in novosti – tako po znanju kot po hitrosti. Pred konkurenco so zaradi znanja in nenehnih vlaganj v tehnologijo vsaj eno leto pred ostalimi. Sodelavci v podjetju so agilni in strokovno visoko podkovani, k čemur pripomorejo redna notranja izobraževanja. Vira njihove inovativnosti in vrhunskega znanja sta tesno sodelovanje z industrijo in sodelovanje z dobavitelji. V podjetju tako redno potekajo izobraževanja, ki jih izvajajo dobavitelji, udeležujejo se tudi specialističnih sejmov.

V naslednjih petih letih naj bi podjetje, ki se kot večina hitro rastočih podjetij sooča z izzivom pridobivanja ustreznih kadrov, po možnosti iz širše regije, zraslo in na leto ustvarjalo že približno 20 milijonov evrov prometa. Ker se razmere na trgu ves čas spreminjajo, sami pa želene rasti morebiti ne bodo uspeli financirati, so odprti tudi za strateška partnerstva. Sicer pa sledijo prepričanju, da je dobra komunikacija ključ za ohranjanje dobrih zaposlenih in za njihov razvoj. jpš