EPPS je hčerinsko podjetje Pošte Slovenije, ki so ga ustanovili leta 1998 za področje tiskanja računov. Z leti je podjetje preraslo v največji slovenski izpisni center, saj imajo približno 60-odstotni tržni delež. Osnovna dejavnost družbe je preoblikovanje po elektronski poti prevzetih podatkov v pisno obliko, izpisovanje in izdelava pisem v obliki zgibank ali v klasičnih kuvertah in oddaja pošiljk Pošti Slovenije v prenos. S 7,5 milijona pošiljk na mesec in več kot 150 milijoni izpisov na leto so največji izpisni center v širši regiji. Med svoje konkurenčne prednosti postavljajo hitrost in povezavo z informacijsko in logistično infrastrukturo Skupine Pošta Slovenije.

Ponujajo tudi preostale storitve, s katerimi pomagajo optimizirati poslovanje: storitev oddaljenega tiskalnika, pripravo in pošiljanje e-računov ter e-arhiv. Tako dopolnjujejo osnovno dejavnost, torej storitve izpisnega centra, z novimi storitvami pa strankam ponujajo zaokroženo rešitev, predvsem na strani digitalizacije, ki je del vsakdana in ki ni več komoditeta, ampak nuja v ponudbi.

Podjetje, ki ga vodi Vili Hribernik, je lani ustvarilo 14,2 milijona evrov prihodkov, kar pomeni, da so jih v primerjavi z letom 2013, ko so ustvarili 5,7 milijona evrov prihodkov, povišali za nekaj manj kot 150 odstotkov. Lani so ustvarili 73.489 evrov povprečne dodane vrednosti na zaposlenega. Trenutno je v podjetju zaposlenih 47 ljudi, imajo 20 stalnih sodelavcev in študentov. Na področju izpisov imajo zastopnike v šestih državah, pri čemer imajo pokrit ves Balkan. Na podlagi odzivov trga na Hrvaškem so v fazi ustanavljanja podružnice v bližini njenega glavnega mesta. Izvoz jim trenutno sicer predstavlja le nekaj odstotkov prihodkov, do leta 2020 želijo, da bi znašal vsaj deset odstotkov. Imajo jasno petletno strategijo, ki se s sinergijami povezuje s strategijo Skupine Pošta Slovenije.

V družbi, ki bo januarja drugo leto praznovala 20 let delovanja, se dobro zavedajo, da delujejo na področju, ki ne bo neskončno dolgo živelo, in da je prihodnost odvisna od uspešnega razvoja in preoblikovanja novih storitev ter vstopa na nove trge, kar je tudi predvideno v strateških usmeritvah družbe. Seveda to pot podjetje lahko prehodi le s predanimi in ciljno usmerjenimi zaposlenimi ter jasno vizijo. S fleksibilnimi rešitvami gradijo dobre medsebojne odnose in se odzivajo na pričakovanja partnerjev: kupcev, dobaviteljev in lastnikov.