Ali bi bila zapustitev evra nemogoča? Nič ni nemogoče. Včasih je tisto, kar postaja nemogoče, ravno sobivanje: to je tisto, kar se zgodi v neuravnoteženi skupnosti neenakih. Komur je do sobivanja, bi si, namesto da planira grozljive scenarije, moral prizadevati za postavitev bolj trdnih osnov in popraviti tisto, kar ne deluje: prednosti morajo biti recipročne in morajo biti tudi dojete kot take.

Črt Tavš, Koper