V občini Ig je podobno kot v mnogih drugih občinah precejšnje povpraševanje po sobah v domovih za starostnike. Če bo projekt, ki se ga lotevajo, uspešno izpeljan, bodo v nekaj letih dobili nov dom za starostnike, v katerem bo lahko jesen življenja preživelo okoli 150 ljudi. Župan Iga Janez Cimperman pričakuje, da se bodo prvi starostniki lahko vselili čez približno štiri leta. Načrt je šele v začetni fazi, podlago zanj pa imajo v zemljišču, ki so ga dobili od države. Občina ima tako zagotovljen prostor, kjer naj bi v javno-zasebnem partnerstvu zgradili dom, ime investitorja pa še ni znano.

Občina Ig je v zameno za to, da je v prostorski načrt uvrstila gradnjo ženskega zapora, kot je povedal Cimperman, dobila 22.000 kvadratnih metrov zemljišča. Pogodbo je občina z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pred kratkim. Ko bo prenos zemljišča vpisan v zemljiško knjigo, bodo na občini objavili razpis, prek katerega želijo najti investitorja. Cimperman pravi, da je povpraševanja tako med potencialnimi investitorji kot med ljudmi, ki bi dom želeli uporabljati, precej, zato z iskanjem vlagatelja ne bi smeli imeti prevelikih težav.

Vrednost projekta za zdaj ostaja neznanka, a Cimperman predvideva, da bi se morala številka gibati okoli štirih milijonov evrov plus zemljišče, ki bo vložek občine. »Mislim, da bo skupna vrednost blizu šest milijonov evrov,« je dejal župan, ki bo glede na to, da bo vložek lokalne skupnosti zemljišče, od še neznanega investitorja terjal, da bo določeno število postelj namenjeno občanom Iga, ki bodo lahko obiskovali tudi dnevni center. »Kdaj bo dom za starejše lahko začel delovati, ni odvisno le od nas in investitorja, ampak tudi od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost, ki podeljuje koncesije. Mislim, da bi jo morali dobiti,« je dodal.

V Iški vasi sanirajo komunalno infrastrukturo

Ig spada med občine z največjim deležem priseljevanja. Zato so na prednostnem seznamu pri vrhu projekti, povezani s šolo in vrtcem. Leta 2013 so zgradili 12-oddelčni vrtec, zdaj povečujejo osnovno šolo. Zgradili bodo prizidek za devet učilnic, povečali pa bodo tudi kuhinjo in jedilnico.

Sicer v Iški vasi poteka tudi sanacija komunalne infrastrukture. Obnavljajo vodovod, vodovodne priključke, javno razsvetljavo, gradijo meteorno kanalizacijo in pločnik. Občina bo za to porabila 272.000 evrov, medtem ko bo sredstva za asfaltiranje prispevala direkcija za infrastrukturo. Gradbena dela bodo predvidoma končana do septembra.