Primož Dolenc, ki začasno vodi Banko Slovenije, je na novinarski konferenci v Ljubljani izpostavil, da so gospodarske razmere trenutno ugodne in nad evropskim povprečjem, napovedi za letos in naslednja leta pa kažejo na relativno ugoden trend. Spodbudno je, tako Dolenc, da je rast široko osnovana, vendar bo vse bolj temeljila na domačih dejavnikih.

Tveganja za uresničitev napovedi so sicer precej večja kot v decembrski oceni Banke Slovenije, izhajajo pa predvsem iz zunanjega okolja, npr. trgovinske in geopolitične napetosti ter cene nafte.