Odgovore na to vprašanje, kako se pripraviti in odzvati na demografske spremembe in spremembe, ki jih prinaša digitalizacija, ter s tem povezane dobre prakse bodo obravnavali na letnem mednarodnem kadrovskem forumu IEDC – Poslovne šole Bled, ki bo letos potekal 11. in 12. oktobra. Forum bo kadrovske menedžerje spodbudil tudi k iskanju strateških in strukturnih premikov, ki so prav zaradi demografskih izzivov preprosto neizogibni.

Po raziskavi Boston Consulting Group iz lanskega leta naj bi globalno pomanjkanje delovne sile močno pretreslo tudi večino multinacionalk. Zato morajo kadroviki dovolj zgodaj pripraviti ukrepe in odgovore na vprašanja, kako učinkovito pridobivati nove sodelavce, kako najboljše zadržati, na kakšen način presegati medgeneracijske razlike, kako upravljati starajočo se delovno silo in kako globalno uspešno nagovarjati potencialne sodelavce.

Do odgovorov in ukrepov pa brez odgovornega sodelovanja politike, podjetij in izobraževalnega sistema ne bodo mogli priti, menijo na IEDC in zato spodbujajo kadrovske menedžerje, da zavzamejo pri oblikovanju strateških ukrepov za prihodnost čim bolj aktivno vlogo.

Purgova: Potrebne so nove učne in inovativne metode

IEDC pa je kot motor mednarodne ustanove za razvoj menedžmenta CEEMAN nedavno izpeljal že 19. izobraževanje profesorjev menedžmenta IMTA (International management teachers academy). »Poslovno izobraževanje potrebuje nove učne in inovativne metode. Visokošolske ustanove morajo spodbujati študente in prilagoditi študijske programe, da dosežejo potrebne veščine v realnih situacijah v podjetjih. Treba se je vrniti h koreninam relevantnega izobraževanja. Naš program je namenjen razvoju nove generacije profesorjev, ki bodo vzgajali nove generacije učinkovitih in odgovornih voditeljev,« poudarja dr. Danica Purg, predsednica združenja CEEMAN in direktorica IEDC – Poslovne šole Bled.

Svoje predavateljske sposobnosti, učne metode in gradivo za poslovno izobraževanje je nadgrajevalo 28 profesorjev s Češkega, Finskega, Kitajskega, Švedskega, iz Francije, Egipta, Belorusije, Gruzije, Latvije, Rusije, Slovenije, Švice in Ukrajine. Skupaj z letošnjimi udeleženci ima program IMTA že 623 diplomantov s 165 različnih univerz in poslovnih šol iz 51 držav.

Mreža diplomantov krepi sodelovanje

IMTA je usmerjen v obravnavanje specifičnih potreb po pedagoškem razvoju na področju menedžmenta in vodenja v tranzicijskih državah ter v hitrorastočih gospodarstvih. V njem predavajo profesorji iz znanih menedžerskih šol po svetu in predstavlja najpomembnejši evropski program razvoja učiteljev menedžmenta, mreža diplomantov pa pomeni pomembno osnovo za nadaljnji razvoj in mednarodno sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami, so prepričani na IEDC – Poslovni šoli Bled. jpš