Kot kaže sklic skupščine, danes objavljen na spletni strani Ljubljanske borze, je bilančni dobiček konec leta 2017 znašal 270,6 milijona evrov in vključuje tudi čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 189,1 milijona evrov. Po predlogu bo bilančni dobiček v celotni višini ostal nerazporejen in bo predstavljal preneseni dobiček.

Banka bi lahko lanski rekordni dobiček namenila za izplačilo dividend državi, a je Evropska centralna banka (ECB) zaradi tveganj glede postopkov proti LB oz. NLB zaradi prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev in morda tudi kot element pritiska po lanski odločitvi vlade, da ne izpelje že skoraj zaključene prodaje vsaj polovice banke, zapovedala, da mora za izplačilo dividend pridobiti vnaprejšnje soglasje.

Skupščina bo danes odločala tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu, seznanila se bo v letnim poročilom skupine za lani in prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter s poročilom centra notranje revizije, imenovala pa bo tudi revizorja za leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022, za kar je predlagana družba Ernst & Young.