V žirovski družbi Poclain Hydraulics v letošnjem letu veliko pozornosti namenjajo posodabljanju strojne opreme v proizvodnji, ki vključuje tudi robotizacijo, hkrati pa stremijo k optimizaciji procesov in dviganju ravni avtomatizacije, s katero lahko zagotavljajo višjo raven produktivnosti. Z naložbenimi aktivnostmi sledijo svojim načrtom glede sistemskega vpeljevanja novih tehnologij in pristopov po standardih Industrije 4.0, da bi z dvigom kakovosti izdelkov dosegali načrtovano ekonomičnost poslovanja.

Zaposlene bodo tako v proizvodnih procesih ob dodatnem usposabljanju lahko vključevali na druga, pretežno zahtevnejša delovna mesta, hkrati pa ob dodatnemu zaposlovanju tehničnih kadrov skušali zadostiti kar za tretjino večjemu povpraševanju po hidravličnih ventilih in napravah s svetovnega trga.

Stroje nadgrajujejo z robotskimi celicami

»Posodabljanje strojne opreme v letu 2018 vključuje nove obdelovalne stroje z robotskimi celicami, kar praktično pomeni investicijo v 10 novih naprav, od katerih jih osem že vpeljujemo na naše proizvodne linije,«' pojasnjuje Gorazd Leban, novi vodja enote Operations v družbi Poclain Hydraulics. »Obseg dela se nam nenehno povečuje, zato nameravamo do konca leta v proizvodnji na dveh obdelovalnih strojih implementirati še dve robotski celici v vrednosti 250.000 evrov, ocenjujemo pa, da se nam bo ta naložba povrnila že v dveh, treh letih. Vsi pa se seveda dobro zavedamo, da strmi rasti prodaje naših izdelkov lahko sledimo prav zaradi prizadevnosti vseh zaposlenih v našem podjetju.«

Skrb za digitalizacijo in nenehno tehnološko posodabljanje proizvodnje z uporabo CNC-krmilnikov in inteligentnih industrijskih obdelovalnih strojev ter robotov tako pomeni, da bodo na nekaterih proizvodnih linijah pri izdelavi ventilov lahko občutno skrajšali delovne procese, saj bodo izdelki ob manj fazah dela tako že pripravljeni za končno montažo.

Koristi za kupce in za zaposlene

Sistemske izboljšave z investicijami v najsodobnejšo strojno opremo na eni strani pozdravljajo njihovi svetovni kupci, ki Poclain Hydraulics prepoznavajo kot referenčnega ponudnika za hidravlične ventile, na drugi pa tudi zaposleni v podjetju, saj roboti prevzemajo določene rutinske postopke, ki so jih morali ob nujnih varnostnih protokolih doslej izvajati sami ročno in z veliko mero natančnosti.

»Tako se bodo lahko ti zaposleni odslej raje posvetili drugim izzivom in nalogam, kar jim bo v prihodnosti ob hitrejšem napredovanju omogočilo karierno rast, na drugi strani pa bo višja tudi kakovost izdelkov ob zmanjšanem tveganju za napake,« poudarja Gregor Govekar, ki v proizvodnji bedi nad tehnološkimi procesi.

»V podjetju smo že tradicionalno zavezani k inovacijam in dosledno nagrajujemo vse, ki s svojim znanjem pripomorejo k izboljšavam, hkrati pa motiviramo tudi operaterje, ki jih pri napredovanju usmerjamo z dodatnimi internimi izobraževanji in usposabljanji. Da bomo lahko zadostili povečanim naročilom, že danes v proizvodnji potrebujemo več novih predanih in motiviranih sodelavcev.«

V podjetju smo že tradicionalno zavezani k inovacijam in dosledno nagrajujemo vse, ki s svojim znanjem pripomorejo k izboljšavam, hkrati pa motiviramo tudi operaterje, ki jih pri napredovanju usmerjamo z dodatnimi internimi izobraževanji in usposabljanji.

Med tehničnimi kadri tako Poclain Hydraulics že išče izkušene in tudi manj izkušene strojne tehnike in metalurge za delo z večfunkcijskimi CNC obdelovalnimi stroji. Tiste, zlasti mlajše, ki še nimajo tovrstnih izkušenj, bodo pod vodstvom mentorjev v delo uvajali približno dva meseca, da bi v tem času lahko pridobili vsa potrebna znanja. Za delo v razvojnem oddelku hkrati iščejo tudi visoko usposobljene strokovne sodelavce strojne smeri.

Prodirajo na tržišče transmisij

Direktor Aleš Bizjak poudarja: »Z ventili, ki jih razvijamo in proizvajamo tu v Žireh, podjetje Poclain Hydraulics hitro prodira na tržišče transmisij in intenzivno vstopa na druge kontinente. Zaposleni moramo biti v teh procesih izjemno prilagodljivi, odzivni in učinkoviti, saj naše delo tako pri razvoju kot pri proizvodnji ventilov in naprav temelji na zadovoljstvu kupcev. Da bi letos lahko zadostili precej večjemu povpraševanju, kot smo ga predvideli v lanskem decembru, pospešeno posodabljamo proizvodnjo in zaposlujemo nove kadre. Kot uspešno mednarodno podjetje svojim zaposlenim nudimo stimulativno delovno okolje in jim omogočamo možnost dodatnega izobraževanja. Zaposlitev za nedoločen čas je ob primernem nagrajevanju ter odpiranju kariernih priložnosti v podjetju z več kot 300 zaposlenimi zadosten razlog, ki bo prepričal potencialne kandidate tehnične smeri, da se čim prej odzovejo, pridejo k nam na razgovor in se prijavijo na aktualna razpisana delovna mesta.«

Martin Miklavčič in Darjan Mlinar sta v podjetju Poclain Hydraulics svojo kariero začela kot štipendista, danes pa v enoti Operations že vodita večja proizvodna oddelka. Oba zagotavljata, da mladim in drugim potencialnim sodelavcem vključevanje v njihov kolektiv ob ustreznem nagrajevanju prinaša vrsto prednosti in jim hkrati ponuja obilo možnosti za karierni razvoj.

Začel kot praktikant

Martin Miklavčič, ki se v Žiri vozi iz 12 kilometrov oddaljene Gorenje vasi, je v letu 2010 kot štipendist dijak začel s praktičnim usposabljanjem, zatem dve leti pridobival izkušnje na proizvodni liniji in kasneje še na preizkuševališčih. Podjetje mu je omogočilo tudi dodatna strokovna izobraževanja na področju strojnega inženirstva, pred tremi leti pa je v enoti Operations že prevzel mesto vodje montaže (ABU) in v oddelku vodi 70 zaposlenih. V procesu montaže zaposleni sestavljajo izdelke, tako da združujejo komponente v enovite sklope, nato izdelke še testirajo in pakirajo.

Za testiranje izdelkov uporabljajo namensko prilagojene linije z avtomatskim testiranjem, torej preizkuševališča, in namenske linije za posebne izdelke, kjer delajo njihovi najbolj usposobljeni kadri. Zaposlene usposabljajo tudi za opravljanje več delovnih nalog na različnih napravah. Darjan Mlinar, domačin iz Žirov, je v podjetju zaposlen že od leta 2008, pred tem pa je v srednji šoli in na fakulteti v podjetju najprej opravljal prakso kot štipendist.

Danes je kot vodja obdelovalnice odgovoren za več kot 90 zaposlenih v oddelku, ki sestoji iz petih manjših in dinamičnih enot. Njihova naloga je obdelava glavnih sestavin končnih izdelkov ter pravočasna dobava komponent oddelku montaže, kar pri zagotavljanju rokov dobave pogojuje dobro organizacijo kadrov in opreme za načrtovano dnevno ali tedensko proizvodnjo. nr