EY je na dogodku WEOY v Monaku danes zvečer nagrado za najboljše družinske prakse in družinska podjetja na svetu podelil tudi tehnološko vodilnemu slovenskemu proizvajalcu skoraj nič-energijskih montažnih objektov, podjetju Lumar. Direktor Marko Lukić se je priznanja, da so tudi v globalnem merilu prepoznani kot uspešno družinsko podjetje, razveselil:

»Uvrstitev med najboljša družinska podjetja je za naše podjetje veliko priznanje. Predvsem je to potrditev, da smo v preteklosti delali dobro in je naša dolgoročna usmeritev v gradnjo trajnostno zasnovanih hiš pravilna. Takšna nagrada je dodatna potrditev pomena in vrednosti družinskih podjetij, ki v Sloveniji predstavljajo več kot 80 % vseh podjetij in zaposlujejo 70 % delovno aktivnega prebivalstva. Na drugi strani pa je takšno priznanje velika odgovornost, saj nas zavezuje k še boljšemu delu tudi v prihodnje, predvsem ob prehodu iz klasično centralno vodenega družinskega podjetja v kompleksno strukturirano podjetje. Podjetje namreč izjemno hitro raste in ključni izziv za prihodnje obdobje bo, kako ohraniti vrednote in identiteto družinskega podjetja, ter se ob tem razvijati času in prostoru ustrezno.«

Verjeli v tehnologije, ki so se jim drugi posmehovali

V družinskem podjetju Lumar dajejo delo 78 zaposlenim in 150 podizvajalcem, kar smatrajo kot svoj doprinos k okolju, v katerem živijo. Njihove skoraj nič-energijske montažne hiše so že zdavnaj prerasle slovenske zidove – zdaj okoli 33 % prodaje ustvarijo na tujem trgu. Njihov cilj ni biti najcenejši, saj bi to pomenilo uporabo cenejših in slabših materialov ter izvajalcev. Kakovost izdelka pa je v podjetju Lumar na prvem mestu.

V podjetju se z družinskim duhom prepletajo dolgoročno razmišljanje, delovanje in vsakodnevna vpetost v njegov razvoj. Dobrobit podjetja je na prvem mestu, poudarjajo, zato morajo biti tudi v družinskem podjetju jasno razdeljene funkcije in odgovornosti. Podjetje vodi Marko, sin ustanovitelja Milana Lukića, ki je danes prokurist podjetja. Slednji meni, da so za poslovni uspeh podjetja in uspešno družinsko tradicijo ključni lastnosti poštenost in korektnost v odnosu do vseh udeležencev poslovnega procesa. »Pošten in pravičen odnos do zaposlenih v podjetju, kupcev, dobaviteljev in vseh drugih udeležencev, je edina pot, ki pelje k odličnemu ugledu podjetja. To je ključni pogoj za dolgoletno uspešno poslovanje, ki je posebej za družinska podjetja najpomembnejše,« poudarja Milan Lukić.

Zgodba podjetja Lumar IG je bila predstavljena v knjigi Družinsko podjetništvo Slovenija 2015, ki je v celoti dostopna na spletu.

Kriteriji za izbor slovenskega predstavnika

Letošnjega slovenskega predstavnika Lumar je neodvisna komisija izbrala na osnovi kriterijev odličnosti, med katerimi so bili pozorni, da:

· je v družinskem podjetju udeležena vsaj druga generacija;

· ima družina večinsko lastništvo in vpliva na strateške usmeritve ter oblikovanje vrednot podjetja;

· ima družina v lasti najmanj 50 % delnic in glasovalnih pravic preko posameznika ali skupine posameznikov, ki pripadajo isti družini;

· je sedež podjetja v Sloveniji;

· je podjetje uspešno in ima dolgoročno naravnano strategijo;

· ima vzpostavljeno dobro in pregledno vodenje;

· podjetje ohranja družinsko tradicijo in vrednote ter vzdržuje podjetniški duh več generacij;

· ima izjemne vodje, ki zagovarjajo družbeno odgovornost in zavezanost k lokalnemu okolju.

Izborno komisijo sestavljajo prof. dr. Boštjan Antončič, predstojnik katedre za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in soavtor EY raziskave o družinskem podjetništvu v Sloveniji, mag. Edita Krajnovič, direktorica družbe Mediade, in predsednik komisije Matjaž Čadež, ustanovitelj podjetij Halcom d.d. in MBILLS d.o.o. »Razvoj podjetništva v Sloveniji se je začel šele pred dobrimi 20 leti, zato je le malo podjetij, v katerih je naslednja generacija v celoti prevzela vodenje družinskega podjetja. Podjetje Lumar je svetel zgled, saj nova generacija nadaljuje in še izboljšuje usmeritev v trajnostni razvoj ne samo podjetja, temveč tudi bivanja in s tem celotne družbe,« odločitev komisije utemeljuje Čadež.

Uspešne zgodbe slovenskih družinskih podjetij

Mednarodno podjetje EY je tretje leto zapored podelilo nagrado odličnosti slovenskemu družinskemu podjetju – lani je nagrada šla v roke podjetju KLS Ljubno, leto poprej pa v murskosoboški ROTO. V EY Slovenija se že vrsto let aktivno ukvarjajo z družinskim podjetništvom, med drugim odkrivajo in predstavljajo dobre zgodbe družinskih podjetij iz slovenskega prostora – jeseni bodo izdali že peto knjigo Družinsko podjetništvo Slovenija, kjer bo predstavljenih novih 10 zanimivih in uspešnih družinskih podjetij.

Mojca Emeršič, vodja družinskega podjetništva v EY Slovenija, ob tem pravi: »V EY Slovenija smo izredno veseli, da že peto leto pomagamo predstavljati dobra slovenska družinska podjetja širši slovenski in mednarodni javnosti, ter da smo v tem času uspešno pomagali pri sestavi več družinskih ustav. Zadovoljni smo, saj se znanje in izkušnje pretakajo v obe smeri, kar dodatno bogati naše sodelovanje.«

Družba EY je sicer vodilna na področju svetovanja družinskim podjetjem. Z obširnimi globalnimi izkušnjami in razumevanjem lokalnih posebnosti, razumejo edinstvene izzive s katerimi se družinska podjetja srečujejo in jih pomagajo nasloviti. Tudi v Sloveniji so v zadnjih letih s svetovanjem pri sestavi več družinskih ustav in prenosu lastništva družinskih podjetij pripomogli k več uspešnim zgodbam. Projekt promocije družinskega podjetništva spodbuja in podpira tudi SPIRIT Slovenija.nr