Zaradi objektivne informacije javnosti naj mu osvežim spomin. Od osamosvojitve dalje, da ne grem bolj v preteklost, je zdravstvo vodilo trinajst ministrov. Od teh je bilo sedem zdravnikov in šest nezdravnikov. Na čelu ZZZS pa je bil od leta 1991 zgolj en zdravnik. Od direktorjev UKCL je bil od leta 2002 tudi samo en zdravnik, in še ta le v. d.

Kar se pa tiče vprašanja, kam po Gaussovi krivulji sodim, to prepuščam bolnikom. Tako kot smo zdravniki razporejeni po tej krivulji, so tudi bolniki. Med njimi so taki, ki so hvaležni za stisk roke ali skodelico čaja, in taki, ki niso z ničemer zadovoljni in so celo sovražno nastrojeni ter agresivni do zdravstvenega osebja. Kam sodite vi, ne vem. Presodite sami.

Prim. dr. Marjan Fortuna