Izvajali bodo njegova dela, poleg Maše v C-duru, ki je bila prvič izvedena pred skoraj natanko desetimi leti, vam bodo predstavili krstni izvedbi dveh novih del – Koncerta za harfo in orkester, v katerem bo solistični del interpretirala harfistka Mojca Zlobko Vajgl, ter simfonično pesnitev Stari pil. Pri izvedbi maše se bodo Orkestru in zboru Slovenske filharmonije pridružili štirje vokalni solisti – sedanji oziroma nekdanji člani Zbora Slovenske filharmonije: Monika Fele, sopran, Urška Bernik, alt, Martin Logar, tenor in Tomaž Štular, bas. Glasbeni dogodek bo potekal pod taktirko dirigenta Marka Hribernika. Jani Golob je sprva deloval pretežno kot aranžer, pozneje pa je začel ustvarjati tudi lastno avtorsko glasbo. Zdaj njegov bogat opus obsega resno, zabavno in jazzovsko glasbo. Poleg komornih in orkestralnih del sklada tudi scensko, filmsko, zabavno in priložnostno glasbo za različne slovenske oglase, televizijske avize in podobno. Med njegova najpomembnejša dela sodijo Štiri slovenske ljudske pesmi (1979 in 2005), Koncert za violino in orkester (1998), balet Krst pri Savici (1989) in opere Krpanova kobila (1992), Medeja (1999), Ljubezen kapital (2010). Za svoj skladateljski opus je prejel številne nagrade, med njimi Župančičevo nagrado (1983), nagrado Prešernovega sklada (2000) in Kozinovo nagrado (2012).