Knjiga Evangelij za pitbule (Mladinska knjiga, 2016) je prejela priznanje zlata hruška v kategoriji izvirna slovenska leposlovna knjiga. Zlata hruška predstavlja znak kakovosti otroških in mladinskih knjig. Ob tem pa so se v začetku leta razvnele polemike, ali je zaradi vsebine, ki se po pisanju različnih virov med drugim dotika poskusa samomora, spolnih zlorab v otroštvu, incesta, posilstva, uporabe drog in pijančevanja, resnično primerna za mlade bralce.

Posebej sta oznako romana kor mladinskega problematizirala literarna strokovnjaka Milena Mileva Blažić in Igor Saksida, medtem ko je 13-članski strokovni odbor Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017 v obrazložitvi zlate hruške za Evangelij za pitbule zapisal, »da je to odličen mladinski roman, ki se pogumno loteva najtemnejših procesov sodobne družbe« in se s kritikami ni strinjal.

Varuh je prijavo v zvezi z Bezlajevim romanom obravnaval, »kljub temu, da kršilci človekovih pravic niso bili organi oblasti«, ker je bil na problematiko posebej opozorjen: »Ocenili smo namreč, da odpira širše vprašanje uvrščanja literarnih del v literaturo, ki je primerna za otroke (po konvenciji ZN o otrokovih pravicah torej do starosti 18 let).«

V sporočilu je pojasnjeno, da sedanja praksa, da je uvrščanje posameznih literarnih del med otroško oziroma mladinsko literaturo prepuščeno zgolj knjižničarjem, po mnenju varuha ne izpolnjuje vseh zahtev konvencije ZN o otrokovih pravicah, saj zanemarja presojo vpliva literature na zdrav razvoj otroka. Takšna ocena bi po zapisanem »zahtevala multidisciplinarna znanja, ki bi vključevala tudi poznavanje otroške psihologije«.

Varuh je tako ministrstvu za kulturo in ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport priporočil, »da skupaj oblikujeta smernice za uvrščanje literarnih del v otroško in mladinsko literaturo, ki bodo zagotovile, da bo njeno branje otrokom omogočilo primeren razvoj in oblikovanje odnosa do sebe in drugih, brez spodbujanja h katerikoli obliki psihičnega ali fizičnega nasilja«.

Pismo z navedenim priporočilom so z urada varuha 30. aprila poslali obema ministrstvoma ter določil rok 15 dni za odgovor, ki pa ga še niso prejeli, še piše v sporočilu za javnost.