S podpisom pristopne izjave so tako v skupni svet delavcev vstopili zaposleni iz Darsa, skupine HSE, Luke Koper, NLB, Pošte Slovenije, Slovenskih železnic, Telekoma Slovenije, Zavarovalnice Triglav in Kontrole zračnega prometa. »Gre za vse večje infrastrukturne družbe v državi in dve največji finančni ustanovi. S tem korakom si želimo predvsem dvigniti ekonomsko demokracijo znotraj sistema SDH in bolj transparentno upravljanje z državnim premoženjem,« je pojasnil Šega, ki vodi tudi svet delavcev v Dravskih elektrarnah Maribor.

Po njegovih besedah ima Slovenija dokaj soliden zakon o soupravljanju delavcev, ki pa je največkrat kršen prav v državnih družbah. Da si te takega organa ne želijo preveč, je razlog izključno v tem, da si želijo netransparentnega poslovanja.

Vodstvo SDH ni navdušeno nad organiziranjem delavcev

Kot je dejal, njihov organ sicer nima pravice soodločati, ima pa pravico biti seznanjen z dogajanjem v družbah, ki dajejo delo okoli 40.000 ljudem, in o tem tudi izreči svoje mnenje. Tolikšna številka jim daje kar nekaj moči, med drugim tudi vlaganje pobud za referendum, čeprav Šega vseeno upa, da do tega ne bo prihajalo in takega vpliva ne želijo izkoriščati. »Vodstvo SDH seveda nikakor ni navdušeno nad našim organiziranjem. Nihče, ki ima zadaj kakršnekoli skrite namene, ni navdušen, da mu še nekdo dodatno gleda pod prste. Še posebej če je to tisti, ki si želi le dobro stoječega podjetja in zanesljive zaposlitve,« je še dodal Šega.

Predsednik sveta delavcev Luke Koper Mirko Slosar je ob tem dodal, da je njihovo poslanstvo predvsem soupravljanje. Še posebej v primerih podjetij, kjer z njimi ne upravljajo uprave, pač pa nadzorni svet po okusu SDH ali celo sam SDH, je po njegovih besedah prav, da zaposleni preko sveta delavcev stopijo zraven in soupravljajo s podjetji.

Vrat ostalim predstavnikom zaposlenih v podjetjih, ki se doslej niso odločili za pristop, ne bodo zapirali. Po besedah Slosarja ostajajo odprti za širitev na ostale družbe pod okriljem državnega lastnika. »Pri vsaki taki stvari je morda kdo na začetku skeptičen, a zgodba je po našem mnenju izključno pozitivna,« je dejal Slosar, s Šego pa sta zagotovila, da prav nobeno podjetje doslej ni podalo odklonilnega stališča.