hvala za vaše pismo, iz katerega ugotavljam, da imate lasten pogled in prepričanje, ki ga je težko spremeniti, tudi z argumenti. Zato tokrat v odgovoru popravljam le netočnosti, ki ste jih zapisali v vašem pismu.

Javni zavod RTV Slovenija se po številu zaposlenih med državami članicami EBU uvršča med države z manjšim številom zaposlenih. Kot »nov podatek« navajate, da je skupno število redno zaposlenih na RTV Slovenija 2536. To ne drži. Podatek, ki ga navajate, je iz leta 2015 in predstavlja skupno število redno zaposlenih in honorarnih sodelavcev. Na dan 30. aprila 2018 je bilo na RTV Slovenija redno zaposlenih 2252 sodelavcev. Ob tem, da je treba pojasniti, da je javni zavod v letih 2016 in 2017 uredil problematiko prekarnega dela in zaposlil 378 rednih honorarnih sodelavcev.

Podatki o številu zaposlenih v javnih medijskih servisih med posameznimi državami članicami EBU ravno zaradi velikosti jezikovnega območja, števila in obsega programa, ki ga mora skladno z zakonom pripraviti vsak javni servis, ter predvsem števila zavezancev za plačevanje RTV-prispevka niso primerljivi. Za realizacijo oddaj je praktično nepomembno, za koliko gledalcev, poslušalcev ali bralcev spletnih vsebin se program pripravlja.

Citirana navedba s spleta, »da je reševanje problematike stalnih pogodbenih delavcev povečalo stroške na 2,4 milijona evrov«, ne drži. Na 29. seji odbora DZ za kulturo 1. marca 2018 sem povedal, da so se v letu 2017 stroški dela povečali v glavnem zaradi napredovanj in sproščanja omejitev zujfa. Posnetek seje je dostopen v spletnem arhivu.

Igor Kadunc

generalni direktor RTV Slovenija