V celjskem startupu VIAR so razvili REWO (REimagining WOrk), ki rešuje izzive ne le pri internem prenosu znanja, ampak tudi pri pomoči na daljavo. Gre za platformo za vizualno digitalizacijo, ki v veliki meri izboljša zajemanje in prenos znanja v podjetju. Hkrati se REWO lahko uporablja tudi kot sistem za vizualna navodila za vaše kupce in poslovne partnerje.

Program in tehnologijo so prilagodili zaposlenim v proizvodnji, saj so prve poskuse delali v industrijskem okolju in z zavedanjem, da morata biti primerna za uporabo tako za starejše kot za mlajše zaposlene. Kot je poudaril Jernej Mirt, direktor in soustanovitelj podjetja VIAR, katerega osrednja dejavnost je razvoj in izdelava viar360, urejevalnika za virtualno resničnost. »Vzdrževalec, ki ima 40 let neprecenljivih izkušenj in tudi do obisti pozna delovanje strojev, ni nujno, da zna vse postopke razložiti tako, da bi ga drugi razumeli oziroma tega najverjetneje ne zna dovolj jasno zapisati. Naša rešitev za to je dokaj enostavna – tega strokovnjaka opremimo s pametnimi očali ali kamero, ki postopek posname iz prvoosebne perspektive. Tako dobiš avtomatski zajem znanja, ki se vedno znova izkazuje za ključnega predvsem na področju vzdrževanja in servisa. Posnetki se nato obdelajo in shranijo na strežnik podjetja, kar omogoča, da tehnolog pregleda napako in ustvari navodila. Ko se bo napaka vnovič pojavila, bo delavec za strojem poiskal vizualno zapisana navodila in iz njih zelo enostavno in natančno razbral, kaj mora storiti, da napako odpravi. S tem se izognemo tudi napačnemu razumevanju pisnih,« je poudaril Mirt.

Nič več različnih razlag

Podjetja imajo namreč v večini primerov samo pisna navodila, ki dopuščajo možnost, da si jih uporabniki različno razlagajo. Zelo natančna navodila so izjemno pomembna tudi pri nadzoru kakovosti, saj pri nekaterih podjetjih ni dovolj, da prideš do zahtevanih rezultatov, ampak moraš do njih priti s pravim postopkom. »Zato je treba natančno slediti predpisanim navodilom glede poteka meritev. Idealno bi torej bilo, da imaš ob sebi ves čas mentorja, ki ti pojasnjuje postopke in te spremlja pri delu. A pri trendih, s katerimi se podjetja soočajo, je zaradi kadrovskega pomanjkanja to skoraj nemogoče,« meni Mirt. Nadomestilo je torej virtualni mentor, ki ti prav tako z osebne perspektive in po korakih pojasnjuje, kako je treba določene postopke izpeljati. Podjetje tako tudi lažje dosega višje standarde.

Znanje ostane v podjetju

Za shranjevanje tako zbranih navodil v podjetju ne potrebujejo posebne tehnologije, kot bi morebiti sklepali, saj deluje z obstoječo tehnologijo v podjetju. Za zajemanje podatkov namreč lahko uporabijo bodisi pametna očala bodisi kamero, ki si jo uporabnik namesti na čelado ali na varnostna očala in svoje delo posname s prvoosebne perspektive. Posnetek se nato shrani v oblak in obdela, da je razčlenjen v korake in obogaten z dodatnimi indikatorji v ključnih točkah procesa. Vsak posamezni korak je mogoče pozneje tudi zamenjati, da so tako ustvarjena navodila tudi v skladu z ISO standardom.

Tako zabeleženo znanje je zagotovilo, da z odhodom strokovnjakov iz podjetja znanje ne bo izginilo, in omogoča, da se na bistveno lažji način prenese na mlajšo generacijo, ki je veliko bolj vizualna kot starejša. »To je pomembno tudi zato, ker je za določena dela kvalificirane delovne sile premalo in z digitalnim mentorjem lahko usposabljanje precej pospešimo,« je dodal Mirt. Več o REWO je na www.rewo.io