Univerzalna storitev predstavlja najmanjši nabor telekomunikacijskih storitev, ki morajo biti dostopne vsem končnim uporabnikom v Sloveniji. Cena storitev mora biti dostopna in enaka na vsem ozemlju države. Čeprav so v agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) nameravali od izbranega izvajalca širokopasovnega dostopa do interneta sprva zahtevati prenosno hitrost 10 Mbit/s, so sprejeli predlog operaterjev iz javne razprave, da se ta določi pri 4 Mbit/s. To še vedno omogoča uporabo naprednih e-storitev vsem končnim uporabnikom v Sloveniji, kot so iskanje informacij, elektronska pošta, e-bančništvo, osnovna vključenost v družbene medije ali nakupovanje prek interneta.