Statistični urad je s tem odgovoril na vprašanja nekaterih skeptikov, ki so opozarjali, da se v primeru registracije podjetja zaradi opravljanja dejavnosti trgovanja s kriptovalutami ali rudarjenja tega imetja zastavlja vprašanje dejavnosti. »Kriptovalute niso novost, so pa v 2017 postale bolj priljubljene tudi v Sloveniji in s pojavom dejavnosti, povezanih z njimi, so se pojavila tudi vprašanja podjetij in nekaterih institucij o tem, kako naj te dejavnosti razvrščajo po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008. Ker je za to klasifikacijo pristojen statistični urad, smo v zvezi s tem pripravili nekaj pojasnil,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Rudarjenje kriptovalut kot dejavnost spada med računalniške storitve obdelave podatkov, in to tako preverjanje in potrjevanje transakcij, ki so se opravile s kriptožetoni, kot tudi reševanje kriptografskih algoritmov, so pojasnili. Tovrstno rudarjenje se torej po standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 uvršča v dejavnost 63.110 - obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, po klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) pa v kategorijo 63.11.11 - obdelava podatkov: omogočanje uporabe naprav ali mrež za obdelavo podatkov.

Trgovanje s kriptovalutami se uvršča med dejavnosti iz področja drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti

V zvezi s trgovanjem s kriptovalutami pa statistični urad navaja, da jih trenutno uvrščajo med dejavnosti iz področja drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Po standardni klasifikaciji je to dejavnost 82.990 - drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje, po CPA pa 82.99.19 - druge pomožne poslovne storitve, d. n. »Enako se razvrščajo tudi provizije oz. plačila za storitev menjave običajnih valut v virtualne, storitve, povezane s posredovanjem menjalnih platform, storitve elektronskih denarnic, storitve kriptografskih žetonov ter svetovanje v zvezi s prodajo ali nakupom kriptovalut,« so še dodali.

Kriptovalute so vrhunec priljubljenosti v Sloveniji dosegle v drugi polovici lanskega leta, ko se je njihova vrednost skokovito povečevala. Najbolj uveljavljena kriptovaluta bitcoin se je povzpela skoraj do meje 20.000 dolarjev, nato pa v prvem letošnjem četrtletju v luči zaostrovanja regulacije po vsem svetu strmoglavila pod 6000 dolarjev. Finančna uprava RS (Furs) je sicer vlagatelje v kriptovalute razburila z napovedjo, da je ob rudarjenju lahko obdavčeno tudi trgovanje s tem premoženjem. Kje je meja, pri kateri mora posameznik ustanoviti podjetje oziroma se vpisati v poslovni register, ni znana. Po pojasnilih Fursa se o tem, ali je nekdo opravljal dejavnost, odloča v vsakem primeru posebej.