Hidria je v Tehnološkem parku Brdo v Ljubljani odprla specializirani Razvojno-inovacijski center RIC, ki je namenjen mladim strokovnjakom za njihov razvoj in oblikovanje prebojnih inovativnih zelenih rešitev na področju avtomobilske in industrijske tehnike. »V Hidrii se zavedamo, da je navdihujoče in stimulativno okolje nujno potrebno za kakovosten in konkurenčen razvoj tako zaposlenih kot družbe. V zadnjih petih letih smo za investicije v visokotehnološko opremo, raziskave in razvoj namenili več kot 110 milijonov evrov, samo letos pa jih bomo za ta namen še dodatnih 30 milijonov,« poudarjajo v podjetju.

Ker sodobni tehnično-tehnološki razvoj od podjetij zahteva fleksibilnost, hitro odzivnost in povezovanje, pri tem pa so ključni motivirani strokovni in kompetentni kadri, so se odločili, da svojim razvojnikom s področja strojništva, metalurgije, fizike, kemije, informatike in elektrotehnike omogočijo uresničevanje inovativnih idej tudi v prestolnici. »Atraktivna lokacija za visoko izobražene kadre bo razvojnemu osebju korporacije - predvsem rezidentom Ljubljanske kotline, povezanim z razvojem na lokacijah Hidrie v Spodnji Idriji, Tolminu, Kopru, Kranju ali na Jesenicah, pa tudi drugim Hidriinim sodelavcem - omogočila raziskovanje, iskanje in razvoj novih idej.«

Hidria ima z dolgoročnim razvojem svojih programov na področju avtomobilske in industrijske tehnike stalne potrebe po visoko izobraženih strokovnjakih. Poleg lokalnih Hidriinih okolij zdaj naslavljajo tudi specifično Ljubljanski bazen, kamor se praviloma stekajo strokovnjaki, inženirji, razvojniki in inovatorji iz vse Slovenije. V RIC bodo strokovnjakom nudili najsodobnejšo razvojno opremo za strojni vid in elektro meritve. Center omogoča tudi medsebojno povezovanje Hidriinih razvojnih središč v Sloveniji, Nemčiji, na Madžarskem in Kitajskem ter izmenjavo pomembnih informacij z inštituti (Kemijski Inštitut, Institut Jožef Stefan), fakultetami Univerz v Ljubljani in Mariboru (Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Naravoslovnotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) ter ostalimi centri znanja (Zavod za gradbeništvo, centri odličnosti, inp.)

»Ljubljanske fakultete in inštituti so pomemben vir mladih inovativnih razvojnikov, ki jih zdaj naslavljamo tudi z navdihujočim in vzpodbudnim delovnim okoljem v prestolnici. Pri razvoju posameznih rešitev jim prepuščamo tudi prostor za t.i. »out of box« ali nekonvencionalno razmišljanje, ki sovpada z izrednim tempom sodobnega napredka. RIC se bo tako s Hidriinim strokovno-tehničnim timom pomembno strateško približal izobraževalnim ustanovam, kjer se šolajo in študirajo tudi naši štipendisti in jih na ta način še dodatno motiviral za sodelovanje s korporacijo,« poudarjajo v Hidrii.