Thomas Edison si je okrog leta 1878 zgradil osebni laboratorij v New Jerseyju, v medijih pa so ga že razglašali za genija, ko je svetu predstavil fonogram. V tistem času se je osredotočal na izboljšanje telefona. To je bila služba, ki jo je opravljal za podjetje Western Union, takratno konkurenco novemu podjetju Alexandra Grahama Bella.

Marca leta 1878 je Edison poslal pismo predsedniku Western UnionaWilliamu Ortonu, v katerem ga je obvestil o napredku od zadnjega pogovora, ki sta ga imela o dizajnu telefona. Pismo, v katerem je zapisal, da se sooča s tehnološkim hroščem (ang »bug«), bo naslednji teden tudi na dražbi v Galeriji Swann.

Edison naj bi označevalec »bug« sicer uporabljal že pred tem. Že pri razvoju telegrafa je omenjal »lovilca hroščev« (ang. »bug trap«), kot nekaj, kar potrebuje, da bi ta pravilno deloval. Do leta 1878 je beseda že postala del njegovega osebnega leksikona – večkrat jo je uporabljal v svojih zvezkih in zapiskih, vsaj kolikor je do danes znano, pa jo je leta prvič 1878 zapisal tudi v bolj formalnem pismu.

Orton je pismo shranil, Galerije Swann pa so ga odkupile skupaj s še drugimi osebnimi lastninami, med njimi je tudi osnutek pogodbe o zaposlovanju, ki jo je Edison takrat sklenil s podjetjem Western Union.