Poglede na zeitgeist slovenskega oblikovanja v danih razmerah in mnenja o njem bodo predstavili vidni posamezniki in poznavalci stroke – oblikovalci, podjetniki in odločevalci.

Oblikovanje ni samo obrobno področje kulture, temveč večplasten katalizator razvoja posameznika in družbe. Prepoznavanje oblikovanja kot orodja za inovacijo, rast in konkurenčnost s strani podjetij, vodilnih v vladnih strukturah in družbe v celoti je nujen cilj za izboljšanje medsebojnega sodelovanja in dviga kulture bivanja. Omizje bo v sredo, 14. marca, ob 17. uri v sejni dvorani M1 Cankarjevega doma.