Ljubljanska občina je objavila razpis za prenovo in širitev pokopališča v Polju, skupaj ocenjeni na 3,7 milijona evrov. Prijave izvajalcev zbirajo še en teden, nato bodo preverili njihovo sposobnost izvedbe del ter jih pozvali k oddaji ponudbe. A ti postopki se ne bodo smeli preveč zavleči, saj morajo dela steči do 22. junija, ko se izteče rok v eni od odločb o razlastitvi lastnika zemljišča. Verjetno je tudi za to občina dela razdelila na dve etapi: prva predvideva pripravljalna dela in ureditev pokopališča in mora biti končana v pol leta, druga, zahtevnejša, pa zajema gradnjo poslovilnega objekta z nadstrešnico in parkiriščem; zaključili naj bi jo do konca prihodnjega leta.

Širitev je predvidena zahodno od obstoječega pokopališča na pasu zemljišč proti naselju individualnih hiš ob ulici Polje cesta XL. »Nove pokopne površine bodo po celotni dolžini obstoječega pokopališča. Pokopališče bo urejeno kot park s klopmi, pitniki in delom, kjer bo urejen raztros pepela. Na južnem delu območja, namenjenega razširitvi, je predvidena gradnja poslovilnega objekta z nadstrešnico, s parkiriščem in parkovno ureditvijo,« so v razpisni dokumentaciji zapisali na ljubljanski občini.

Več kot 1400 grobov

Največji zalogaj za gradbince bosta zagotovo poslovilni objekt in nadstrešnica nad poslovilno ploščadjo, pod katero bodo lahko ljudje (na suhem) spremljali pogreb. Poslovilni objekt bo pritličen, z ravno streho in poudarjenim sredinskim delom, kjer bosta urejeni dve mrliški vežici, vsaka s sobo za svojce, čajno kuhinjo, sanitarijami in manjšim prostorom za čistila in drugo. Poleg tega bodo v njem uredili dva prostora za potrebe upravljalca pokopališča in prostor za dostavo.

Ob obstoječem zidu starega pokopališča bodo urejeni razdelki za klasične grobove, prostor za zbiranje odpadkov ter pitniki in fontane. Na nasprotni strani bo dolg zid s kolumbarijem (vdolbine za shranjevanje žar) in spominskimi ploščicami. V sredini je v smeri sever–jug predvidenih pet grobnih polj s klasičnimi in žarnimi grobovi ter površina za raztros pepela. »Ob grobna polja za klasične grobove in vzdolžno pot (enkrat ob vzhodno, enkrat ob zahodno pot) bodo vstavljene manjše zelene površine, ki si izmenično zaporedno sledijo po celem sredinskem pasu,« predvideva razpisna dokumentacija. Skupaj je na novem delu pokopališča predvidenih 1452 grobov: 960 bo klasičnih žarnih, 192 bo žarnih v nišah v zidu, 300 pa jih bo za krste.

Občina je v letošnjem proračunu za projekt rezervirala le 31.000 evrov, iz česar lahko sklepamo, da bo glavnina gradbenih del izvedena in plačana v letih 2019 in 2020, ko naj bi za projekt porabili več kot tri milijone evrov. pp