Ker se Kosovo in Srbija vse od leta 1999 ne moreta dogovoriti o dobavi in plačilu elektrike za severni del Kosova s prevladujočim srbskim prebivalstvom, zdaj težave netočnih ur občutijo v celotni Evropi. Kosovske oblasti so se lanskega decembra odločile, da električni odjemalci v nesrbskih predelih Kosova ne bodo več plačevali elektrike za štiri srbske občine. Po ocenah kosovskih oblasti njihov dolg do Prištine znaša že 140 milijonov evrov. A politična odločitev prekinitve plačila elektrike srbskim občinam je očitno imela povsem praktične posledice za vso Evropo. Do težav v evropskih distribucijskih omrežjih je prišlo takoj za to odločitvijo. Od januarja namreč v kar 25 evropskih državah zaznavajo težave v fluktuaciji frekvence električnega omrežja. Ta bi sicer morala znašati standardnih 50 hertzov, a je trenutno nekoliko nižja, ker se v električno omrežje na območju Srbije-Kosova in Črne gore ne napaja zadostna količina elektrike, s katero se oskrbuje tudi Kosovo. Nastali deficit v tamkajšnji električni oskrbi je bil kompenziran tako, da se je elektrika črpala iz drugih delov evropskega električnega omrežja, kar je povzročilo fluktuacijo v frekvenci omrežja. Evropsko združenje elektrodistributerjev je Kosovo in Srbijo opozorilo, naj čim prej razrešita vprašanje električne oskrbe, saj ima to vpliv na celotno evropsko omrežje. Kosovska vlada je zdaj očitno pripravljena opustiti namero, da ne bi več plačevala električnih računov za srbske občine. Milijon evrov so za pokritje teh stroškov pred dnevi že namenili svojemu elektrodistributerju, ki mu je sicer grozila izključitev iz evropskega distribucijskega sistema.