V Kamniku so imeli lani rekordno turistično sezono, saj je mesto v naročju kamniških planin z okolico obiskalo 26.038 turistov, ki so v tamkajšnjih prenočitvenih zmogljivostih opravili 71.301 nočitev. V povprečju so v Kamniku ostali 2,74 dneva, povprečna doba bivanja tujih turistov pa je znašala 3,15 dneva.

V primerjavi z letom prej se je turistični obisk lani povečal za 16 odstotkov in je bil hkrati tudi največji po letu 2008, odkar na Statističnem uradu RS redno spremljajo turistični obisk. Na državni ravni se je lani obisk povečal za 13 odstotkov. Število nočitev se je v primerjavi z letom prej v Kamniku povečalo za 21 odstotkov, na državni ravni pa za 11 odstotkov.

»Podatki kažejo, da postaja Kamnik razvit turistični cilj, ki privlači vedno več turistov,« je podatke pospremila direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin in dodala, da je dosežek zagotovo tudi rezultat dobrega dela vseh turističnih ponudnikov v Kamniku in okolici.

Sezonski obisk

Po številu turistov in prenočitev izrazito izstopa mesec avgust s 4468 prihodi in 15.220 nočitvami, sledita julij in september. Po mnenju vodje oddelka za turizem Ane Porenta številke kažejo, da so še vedno izrazito sezonski turistični cilj, a si, kot je nadaljevala, skupaj s turističnimi ponudniki zelo prizadevajo, da bi to spremenili. V tej luči si ponudniki prizadevajo turiste privabiti tudi z najrazličnejšimi paketi, Zavod za turizem, šport in kulturo pa digitalno oglašuje Kamnik kot celoletni turistični cilj. Veliko pozornost namenjajo tudi stalni prisotnosti na bližnjem letališču, kjer vabijo turiste v Kamnik in okolico.

Med tujimi turisti so v Kamniku gostili največ Italijanov; več kot 3000 jih je obiskalo mesto in okolico. Sledijo hrvaški in izraelski gostje. Slednji so v Kamniku tudi največkrat prenočili in ustvarili krepko preko 7000 nočitev. Nekaj manj nočitev so opravili Italijani, sledijo Nizozemci, ki pa v mestu ostajajo najdlje, saj znaša njihova povprečna doba bivanja 5,7 dneva. Sledijo Izraelci, katerih povprečna doba bivanja znaša 4,8 dneva.

Italijanski in britanski trg

Na zavodu za turizem, šport in kulturo kamniške lepote na tujih trgih predstavljajo z digitalnim oglaševanjem, sodelujejo pa tudi na različnih turističnih sejmih v tujini. Zaradi velikega števila gostov iz Italije nameravajo letos intenzivneje vstopiti predvsem na italijanski trg, napovedujejo na zavodu in dodajajo, da bodo večjo pozornost namenili tudi britanskemu trgu. Nadejajo se tudi kitajskih gostov, saj so jih konec januarja obiskali predstavniki kitajske turistične agencije, dodajajo na zavodu.

»Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik si želimo še povečati tako število nočitev in prihodov kot povprečno dobo bivanja,« pravi Peterlinova, a dodaja, da si množičnega turizma vendarle ne želijo. Ostati želijo privlačen butični turistični cilj, zato bodo v svoji promociji še naprej poudarjali zeleni aktivni turizem.