V skladu s standardi in predpisi mora delodajalec poskrbeti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev, glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu. Izjema so kajpak hladilnice, kjer se upošteva kriterije za delo v mrazu.

Najnižja sprejemljiva temperatura za delo v pisarni naj bi bila 20 stopinj, priporočljiva pa je 22 stopinj Celzija. Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 stopinj. Če delavec opravlja lažja fizična dela na prostem na stalnem delovnem mestu, mu mora delodajalec v zimskem času, ko so temperature pod 16 stopinj, omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora.

To ne velja za delovna mesta na začasnih in premičnih gradbiščih, kjer mora delodajalec na gradbišču tudi zagotoviti prostor za ogrevanje delavcev, ki pozimi delo normalno izvajajo le do temperature osem stopinj Celzija. Pri nižjih temperaturah morajo biti delavci ustrezno opremljeni in zaščiteni, delodajalec mora poskrbeti tudi za tople napitke.