Kot piše časnik, nekatere redovnice vstanejo še pred zoro, da za cerkvene predstavnike pripravijo zajtrk, spat pa gredo šele potem, ko postrežejo večerjo, vse pospravijo in počistijo ter operejo in zlikajo perilo. Pri tem se sklicuje na izjave redovnice, ki je slišala številne podobne zgodbe in jo časnik omenja kot sestro Mary, čeprav to ni njeno pravo ime.

Redovnice tako nimajo določenega delovnika, njihovo plačilo pa je odvisno od cerkvenega dostojanstvenika in je pogosto zelo skromno. »Vse to v nekaterih vzbuja močne občutke uporništva,« je za časnik še dejala Mary.

Druga redovnica, ki jo časnik imenuje sestra Paule, je za časnik dejala, da pogosto ne upoštevajo izobrazbe in želja redovnic. »Srečala sem že redovnice z doktoratom iz teologije, ki so morale kuhati ali prati perilo,« je povedala. Menila je, da je to posledica ideje, da so ženske vredne manj od moških in še posebej, da so duhovniki v Cerkvi vredni veliko, redovnice pa nič.

Papež Frančišek je že večkrat pozval k temu, da bi ženske v katoliški cerkvi zasedale drugačen položaj kot ga sedaj. Med drugim je enega od odborov pooblastil, naj preuči vlogo pomočnic duhovnikov v času zgodnjega krščanstva. Je pa izključil možnost, da bi ženske postale duhovnice.