SRC Infonet, ki je specialist za informatizacijo zdravstva, se je za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo odločil prvič. Podjetje, ki ga vodi Vasja Rebec in ki je del skupine SRC, zaposluje skoraj 70 sodelavcev. Na vprašanja je odgovarjala Meta Kolenc.

Kaj je bil ključni motivator, da se je vaše podjetje odločilo, da izmeri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo?

Kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo spremljamo že več let, saj redno izvajamo raziskavo zadovoljstva zaposlenih po standardni metodologiji. Rezultate lahko vsako leto vrednotimo glede na prejšnja leta, žal pa gre zgolj za primerjavo znotraj skupine SRC oziroma z matičnim podjetjem. Zato smo se letos želeli primerjati tudi z drugimi, in to z najboljšimi zaposlovalci v Sloveniji, kar nas je pripeljalo do prijave v Zlato nit. Hitro rastemo in menimo, da je ob vsakršni rasti pomembno spremljanje zadovoljstva zaposlenih. Le na ta način lahko veš, da rast ni prehitra – z njo se lahko dobri odnosi porušijo, česar pa si seveda ne želimo.

Kako ste obvestili sodelavce, da ste med finalisti in ali priznanje Zlata nit po vašem mnenju lahko pomaga tudi pri krepitvi blagovne znamke dobrega delodajalca in ali se s priznanjem lahko pohvalite tudi pri poslovnih partnerjih?

Ko smo izvedeli, da smo finalisti, je direktor obvestil vse sodelavce prek elektronske pošte, odziv na novico pa se je takoj začutil na hodnikih podjetja. Sodelovanje v finalu Zlate niti nam pomeni priznanje, da soustvarjamo delovno okolje, v katerem se imamo lepo in je pravzaprav nagrada vsem nam. Seveda ni šlo brez neformalnega proslavljanja, zato smo hitro organizirali bowling in ga izkoristili za prijetno druženje. Sloves dobrega delodajalca je zagotovo prednost pri iskanju novih kadrov. Zaradi specifičnosti področja, na katerem delamo, je namreč kar težko najti nove sodelavce. Po drugi strani pa se to sedaj že spreminja, saj nas novi sodelavci najdejo sami tudi, kadar nimamo objavljenih razpisov za prosta delovna mesta. Z novico pa smo se seveda pohvalili tudi pri partnerjih, saj smo objavo do spletne strani www.dnevnik.si delili tudi na naši spletni strani.

Kaj sicer v podjetju že počnete za sistematično vodenje in razvoj zaposlenih?

Redno skrbimo za izobraževanje zaposlenih. Izvajamo tako interna izobraževanja, ki so namenjena prenosu znanja bodisi med stebri bodisi uvajanju novih sodelavcev, kot tudi zunanja izobraževanja in udeležbo na konferencah. Spodbujamo tudi samoizobraževanje, zagotavljamo nakup strokovne literature in podobno. Z vsemi zaposlenimi opravljamo letne razgovore, pri katerih je pomembno, da iz njih vedno ostane nek zapis vsebine pogovora, zato da lahko primerjamo napredek skozi leta. Izvajamo tudi mentorstvo in nudimo možnost opravljanja prakse dijakom in študentom (ravnokar sta med nami dva, ki prakso pri nas opravljata že drugič). Vsako leto organiziramo timbilding, ki praviloma poteka (z izjemo lanskega) nekje v tujini. Dogodka se udeležijo skoraj vsi zaposleni. Fotografije, ki jih pripenjamo temu sporočilu (kot ste prosili) pričajo o tem, da smo dobra ekipa in se znamo tudi prijetno družiti.

Kakšne zaposlitvene načrte imate za letos in ali tudi vam povzroča sive lase vse bolj prazen kadrovski bazen in kako se spopadate s tem?

Sloves dobrega zaposlovalca nam pomaga pri iskanju novih kadrov. Zato lahko udeležbo v Zlati niti gledamo tudi z vidika, da je to kanal, ki dobrim zaposlovalcem omogoča, da opozorijo nase na osnovi realnih pričevanj, ki so jih zgenerirali njihovi zaposleni z odgovarjanjem na vprašanja. Letos bomo ekipo povečali za predvidoma 3 do 5 novo zaposlenih. V primeru fluktuacije, ki pri nas sicer ni tako intenzivna, pa bomo morali zapolniti še morebitne vrzeli. Čeprav pomeni vsak odhod izkušenega kadra udarec za podjetje, gledamo na to tudi kot na priložnost za nekoga drugega, da se izkaže. Obenem smo veseli, da se je nekomu odprla možnost, da gre na boljše, pred tem pa se je kalil v našem podjetju. Kot že omenjeno, nas zelo veseli, da se nam javljajo kadri tudi, ko nimamo razpisanih prostih delovnih mest, in si želijo delati točno pri nas. Vodilni položaj ponudnika zdravstvene informatike v Sloveniji je namreč specifika, ki je marsikomu zelo privlačna.

Zakaj menite je nenehno merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo tako zelo pomembno pri HR podjetja?

V našem podjetju gradimo na dolgoročnem sodelovanju. Usposabljanje kadra namreč vzame kar nekaj energije in zadnje, kar si želimo, so odhodi zaradi nezadovoljstva. Zaradi narave našega dela tudi velja, da so samo zadovoljni zaposleni učinkoviti zaposleni in dajejo dober vtis pri strankah, najsi bo to prek podpornega telefona, ob osebnem obisku ali prek e-mail korespondence. Samo s stalnimi izboljšavami pa lahko ohranjamo nivo zadovoljstva. Možnost za tovrstne izboljšave lahko identificiramo prav z različnimi načini merjenja kakovosti odnosa. Prav zato izvajamo vsakoletno raziskavo zadovoljstva zaposlenih, letne razgovore, in podobno. Pomembno pa je tudi to, da imamo vodstvo, ki je stalno prisotno med zaposlenimi in predvsem odprto, saj lahko vsakdo v vsakem trenutku pristopi do kogarkoli.