Med podjetji, ki že osmič merijo kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo v okviru Zlate niti, je tudi gazela RLS Merilna tehnika, zlata gazela 2015, ki zaposluje že 167 sodelavcev. »Pred osmimi leti, ko smo se, takrat še kot majhno podjetje, prvič prijavili na Zlato nit, smo to storili zaradi nujne večje prepoznavnosti podjetja kot delodajalca. Po prejetju rezultatov ankete smo vedeli, da nam je sodelovanje dalo odlične smernice za razvoj na področju dela z ljudmi. Že po dveh letih smo pričakovane izboljšane rezultate ankete postavili kot enega izmed kazalnikov merjenja uspešnosti. Cilj, ki smo si ga postavili, je vsako leto izboljšati večino ključnih postavk. Zadnjih šest let nam to uspeva,« je ponosna Ilijana Šuligoj Javornik, odgovorna za kadre v tej gazeli, ki ima tudi v prihodnje izjemno ambiciozne načrte.

»Priznanje in potrditev, da smo s svojimi rezultati med najboljšimi zaposlovalci je velik kompliment. Letos smo bili med finalisti četrto leto zapovrstjo, a veselje in ponos sta ravno tako velika, kot prvič. Novico je zaposlenim najprej posredoval direktor, nato pa je takoj šla kam drugam kot na FB J.«

Bolj kot pred partnerji, dejstvo, da so med najbolšimi zaposlovalci v Sloveniji, izpostavljao kot ponudniki zaposlitev. Načrtovana rast kaže, da bodo kolektiv, ki bo že konec tega leta delal v dodatnih poslovno-proizvodnih prostorih, v prihodnjih treh letih povečali vsaj za 50 novih sodelavcev. Že v tekočem poslovnem letu, torej od julija lani, so redno zaposlili 32 novih sodelavcev in do konca junija letos načrtujejo še 17 zaposlitev. »Večjih težav z iskanjem kadra ta trenutek še ne zaznavamo. Kandidati se za sodelovanje z nami pogosto odločijo na priporočilo naših sodelavcev. Z vidika zaposlovanja so ravno zaposleni najboljša reklama za podjetje. Ko kandidat vstopi v našo hišo, spozna naše okolje in začuti ustvarjalno energijo, se po pravilu odloči za sodelovanje z nami,« pojasnjuje Ilijana Šuligoj Javornik.

»Največji kapital našega podjetja je odprta in vključevalna kultura, ki omogoča zaposlenim, da razvijajo in realizirajo svoje talente. Novim sodelavcem lahko ponudimo pridobivanje novih znanj, strokovni razvoj, predvsem ogromno tehničnih izzivov za inženirske profile, osebnostno rast, podporo s strani vodij in izkušenih mentorjev. Večji kot smo, hitreje kot rastemo, pomembnejša je vloga vodij in mentorjev. Oboji so ključni pri ohranjanju vrednot in razvoju naše organizacijske kulture. Če strokovnjake iščemo zunaj, vodje po pravilu vzgajamo znotraj podjetja,« poudarja glavna kadrovica v RLS Merilni tehniki.

»Zadovoljni ljudje ostajajo v ekipi, zadovoljni zaposleni lahko več prispevajo in so bolj uspešni. Naloga vodij s podporo HR-a je vedeti, kaj je tisto, kar vsakega posameznika dela zadovoljnega. To spremljanje se začne s prvo predstavitvijo v podjetju. Recept je slišati sila enostaven, a ponuditi vsakemu sodelavcu dovolj strokovnih in kariernih izzivov in podpirati njegov razvoj, zahteva veliko energije, dobro organizacijo in nenehno aktivnost. Hitra rast in velika dinamika sprememb sta tukaj plus, saj sproti odpirata nove priložnosti. Seveda pod pogojem, da je podjetje dovolj dobro pripravljeno na rast, sledi njenim zahtevam, jo podpre z ustrezno organizacijo in razvija potrebne kompetence.«