Katere razvojne korake je Komunala Brežice na področju razvoja kadrov in tudi poslovno naredila po vašem mnenju tudi zaradi Zlate niti?

Udeležba na Zlati niti nam je odprla nov svet in povezali smo se s podjetji, ki skrbijo za svoje zaposlene in se zavedajo, da so zaposleni srce organizacije. Skozi proces izbora smo se z mojimi sodelavci v Komunali Brežice srečali z izjemnimi praksami drugih podjetij, dobili nove prijatelje in se veliko naučili. Predvsem pa je za nas Zlata nit model, ki nam daje kakovostno ogledalo in skrbi, da ostajamo na pravi poti. Na področju razvoja kadrov smo dobili veliko novih idej, ki jih pridno vključujemo v našo organizacijo.

Katere cilje oziroma izboljšave ste si zastavili za letos?

V tem letu v podjetju uvajamo še zadnji del celostnega sistema upravljanja s človeškimi viri Kultura zavzetih inovatorjev 3x12, ki je avtorsko delo naše vodje sektorja splošnih služb, Petre Grajžl. Sistem sistematično ureja in povezuje aktivnosti za ustvarjanje idealne organizacijske kulture, zavzetosti zaposlenih in inovativnosti v podjetju. Nekatere teh aktivnosti se v podjetju uporabljajo že od ustanovitve komunale pred šestimi leti, nekatere pa so čista novost in velika dodana vrednost, predvsem na področju spodbujanja inovativnosti. Za tisk se pripravlja tudi praktični priročnik Kultura zavzetih inovatorjev 3x12, ki bo sistematično in praktično orodje za pomoč našim vodjem pri delu z ljudmi.

Kako ste uvrstitev med finaliste skomunicirali z zaposlenimi?

Naši zaposleni, ki jih je 88, so bili zelo veseli te izjemne novice. Ob takšnih dogodkih vedno skličemo vse zaposlene in se skupaj poveselimo in proslavimo. Tudi sicer se dokaj redno sestajamo na mesečnih srečanjih, kjer direktor neposredno nagovori celoten kolektiv in neposredno deli aktualne zadeve. Takšni rezultati so velika pohvala za vse nas, ki smo zaposleni v podjetju in vsi smo izjemno ponosi na to veliko priznanje našemu delu. Čeprav smo lani zmagali, se zavedamo, da je uvrstitev med finaliste med tako uglednimi podjetji izjemen dosežek. Najpomembneje nam je, da zaposleni s ponosom povedo, da delajo na brežiški komunali in še toliko bolj, da so ponosni tudi njihovi otroci, ker je njihov starš Komunalc. Uvrstitev med finaliste Zlate niti, ta občutek ponosa samo še povečuje.

Zakaj menite, je konstantno merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo nujno in kako naj podjetja to vpnejo v svoje HR dejavnosti?

Ljudje so srce vsake organizacije in zato so pri nas medsebojni odnosi že od samega začetka delovanja podjetja enakovredno obravnavani z ostalimi kazalniki uspešnosti poslovanja. Če so na direktorskih sestankih na dnevnem redu vedno tudi medsebojni odnosi, potem je to vprašanje vpeto v same temelje organizacije. V tem primeru je samoumevno, da merimo kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo, tako, kot je samoumevno, da merimo ostale kazalnike uspešnosti poslovanja. Ravno zato so bili tako navdušeni, ko smo odkrili Zlato nit, saj nam je prihranila veliko dela in časa, dobili pa smo neodvisen in kakovosten redni letni pregled stanja na področju pomembnosti dobrega odnosa med organizacijo in zaposlenimi. Druženje z ostalimi udeleženci Zlate niti nam je hkrati dalo veliko neprecenljivih informacij o različnih pristopih in izkušnjah na tem področju.

Kakšne zaposlitvene načrte imate za letos in vse do 2020?

Obseg našega poslovanja se vsako leto širi, in ker delamo na področju storitvenih dejavnosti, to redno pomeni tudi nova delovna mesta. Posebej nas veseli, da bomo na področju ozaveščanja letos pridobili novega sodelavca ali sodelavko, katere zaposlitev bo sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru projekta Zeleno Posavje - za naravo in zdravje. Projekt smo uspešno prijavili na javni razpis in zagotovili še večje možnosti za ozaveščanje naših uporabnikov o pomenu naših aktivnosti in ohranjanja narave. V lanskem letu smo ustanovili tudi dve hčerinski podjetji, ki širita našo filozofijo in že odpirata nova, in kar je najpomembneje, kakovostna delovna mesta.

Kako ocenjujete razmere na trgu dela, kaj vam dela največ preglavic in kako skrbite za employer branding ter tudi zadržanje najboljših kadrov?

Za podjetje, kot je naše, je še posebej težko dobiti najboljše kadre, saj smo po kriteriju povprečne plače verjetno spet med najnižje uvrščenimi udeleženci Zlate niti. Tudi drugače opažamo, da kot komunalno podjetje nismo ravno pogost cilj za visoko ambiciozne in prodorne ljudi. Zato že od začetka razvijamo svoje kadre in skrbimo, da ljudje rastejo v podjetju »od lopate, do kravate«. Ker nimamo veliko finančnega manevrskega prostora, je naš ključ medosebni odnos, ki je res pristen in vedno, ko pride kdo nov, rabi najprej vsaj pol leta, da se sprejme dejstvo, da je njegovim sodelavcem res mar zanj.

Na naši prepoznavnosti kot dobrega in želenega delodajalca je v zadnjem letu veliko dodala tudi pozitivna medijska izpostavljenost v projektu Zlate niti in nekatere druge nagrade, ki smo jih prejeli.