Grad Rihemberk nad Branikom je bil več kot desetletje zaprt za javnost, država se ga je namenila celo prodati, nato pa vendarle pristala na pobudo lokalne skupnosti in ga leta 2013 brezplačno prenesla v last Mestne občine Nova Gorica. Grad odtlej postaja ena atraktivnejših turističnih točk spodnje Vipavske doline. Lanskoletno poskusno odprtje je med ruševine privabilo več kot 4000 obiskovalcev, občina ga bo za oglede odprla tudi letos, še prej pa hiti z nujnimi vzdrževalnimi deli.

Pravkar se na gradu končuje obnova strehe nad grajsko kapelo svetega Pankracija in veznim objektom ter kvadratnim stolpom na samem vhodu na grajsko dvorišče. »Kapela iz 13. stoletja je eden pomembnejših delov gradu, stoji na grajskem dvorišču in je eden starejših ter najbolj ohranjenih izvornih delov gradu iz 13. stoletja. Skupaj z drugimi objekti se torej obnavlja najbolj ogrožen in kulturnozgodovinsko pomemben del gradu, skozi katerega v grajski kompleks vstopa večina obiskovalcev,« pojasnjuje Nataša Kolenc, ki na občini vodi projekt Restaura, v okviru katerega trenutno obnavljajo grad. Drugi deli gradu so bili namreč ob koncu druge svetovne vojne povsem uničeni, v desetletjih po vojni pa le za silo obnovljeni.

Lani je Mestna občina Nova Gorica za najnujnejšo obnovo namenila 100.000 evrov, aktualna dela na strehah bodo stala 42.000 evrov, v proračunu pa ima letos za obnovo gradu namenjenih še okoli 100.000 evrov.

V vhodnem, 27 metrov visokem stolpu občina načrtuje sprejemni center za obiskovalce, v katerem se bodo lahko seznanili z Naturo 2000 ter naravno in kulturno dediščino gradu. V stolpu naj bi zaživel tudi lokal. Občina se obnove gradu loteva postopoma. Osmih milijonov evrov, kolikor naj bi stala celotna obnova, namreč ni mogoče najti čez noč. Na različnih razpisih se občina zato že poteguje za nova sredstva, s katerimi bi lahko zaščitila infrastrukturo pred nadaljnjim propadanjem, možnost hitrejšega okrevanja gradu pa vidi tudi v javno-zasebnem partnerstvu. Morebitnim zasebnim vlagateljem bo občina možnosti vlaganja predstavila spomladi na informativnih dnevih v Ljubljani in Novi Gorici.

Grad Rihemberk je najmogočnejši in eden najstarejših gradov na Primorskem, ki je do danes ohranil starodavno srednjeveško zasnovo. Poleg tega je edini spomenik državnega pomena na območju novogoriške občine. Zgradili so ga v 13. stoletju na mestu veliko starejšega prazgodovinskega gradišča. Njegova prva omemba sega v leto 1230 – v povezavi z njegovimi prvotnimi posestniki, gospodi Rihemberškimi, ki so gradu in kraju pod njim dali tudi ime.