Med šestnajstimi predlogi, ki so jih na politike in vlado, predvsem tiste, ki bodo državo vodili v novem štiriletnem mandatu, naslovili člani Kluba slovenskih podjetnikov (SBC, Slovenian Bussines Club), ki združuje tudi številne gazele, so tudi predlogi, ki se nanašajo na kadrovske štipendije. Med drugim predlagajo neodvisnost kadrovskih štipendij od socialnih pomoči in dodatne olajšave za delodajalce.

Štipendija ni socialni korektiv, pač pa spodbuda talentom

Kot je v imenu kluba pojasnila Tanja Skaza, direktorica Plastike Skaza, naj se kadrovske štipendije izvzamejo iz skupnega dohodka gospodinjstva in tako ne vplivajo na druge ugodnosti, do katerih je družina upravičena iz programa socialne pomoči. »Treba se je osredotočiti na poslanstvo štipendiranja. V Skazi ga vidimo kot spodbudo za razvoj talentov, ki jih v podjetjih prepoznavamo v mladih ljudeh. Štipendija je namenska, zelo jasno izražena naložba podjetja v mladega človeka, ki izkazuje znanje in nadarjenost za delo, ki ga v podjetju potrebujemo ne glede na njegov socialni status. Štipendija torej ni in ne sme biti socialni korektiv za družino. Zato tudi ne sme vplivati na to, do česa je družina upravičena po drugih socialnih kriterijih, ki jih oblikuje država.«

SBC predlaga, da se v tekočem poslovnem letu za izplačane kadrovske štipendije v preteklem poslovnem letu priznajo dodatne olajšave pri plačilu prispevkov delodajalcev v višini sto odstotkov izplačanih štipendij. Po mnenju članov kluba naj bi to spodbudilo več podjetij v proaktivno podeljevanje kadrovskih štipendij.

»Želimo si olajšave pri obdavčitvi dohodka od pravnih oseb. Skupni cilj gospodarstva in države mora biti, da čim več podjetij omogoča kadrovske štipendije, saj si s tem zagotovimo dober kader za prihodnost, hkrati pa pomembno vplivamo na načrtovanje in urejenost trga dela,« je prepričana Tanja Skaza, direktorica zlate gazele 2014.

Dati jim je treba prave izzive

Da je za podjetje shema kadrovskega štipendiranja nujni sestavni del rekrutiranja, poudarja tudi Janez Novak, direktor podjetja RLS Merilna tehnika. V letošnjem šolskem letu imajo pet štipendistov, ob štirih študentih tudi dijaka Vegove gimnazije. V preteklosti so »odkupili« nekaj štipendistov iz drugih podjetij, ki so od tam odšli, ker jih niso znali zadržati oziroma jim ponuditi primernih izzivov. »To je lahko eno od tveganj, na katero pa ima podjetje vendarle velik vpliv,« poudarja Novak.

Zato v RLS Merilna tehnika po besedah Ilijane Javornik Šuligoj, vodje kadrovske službe, kandidatom za štipendije predstavijo njihov razvojni načrt, mentorje, bodoče sodelavce, delovno okolje in možnosti počitniškega dela. »Največja prednost štipendiranja je postopna integracija in razvoj bodočega sodelavca, ki je med študijem sodeloval s podjetjem med počitniškim delom, med opravljanjem prakse in z opravljanjem zaključne naloge. Pri nas taki kandidati ob zaposlitvi po pravilu preskočijo preizkusno dobo. Vstopajo namreč na že oblikovano delovno mesto in z dovolj izkušnjami, da lahko samostojno prevzemajo naloge,« poudarja prva kadrovica zlate gazele 2015.

Več denarja za boljše programe in povezovanje

Ideja za dodatne olajšave pri plačilu prispevkov delodajalcev je po njenem mnenju všečna, a »pomembnejša je vloga države pri izboljševanju kakovosti izobraževalnih programov in podpori povezovanja znanosti, šolstva in gospodarstva. Vlaganje države na tem področju je dolgoročno gotovo boljša investicija,« je prepričana Ilijana Šuligoj Javornik. Podpira pa predlog, da se kadrovske štipendije izvzamejo iz skupnega dohodka gospodinjstva. »Štipendija je namenjena študentu tudi zato, da ga razbremeni morebitnih skrbi za socialno varnost in se lažje osredotoča na študij. So tudi primeri, ko je družina s pridobljeno štipendijo študenta minimalno presegla cenzus in je bila nato z izgubo socialne pomoči na slabšem kot brez pridobljene štipendije.«

Klub slovenskih podjetnikov aktivnega in strukturiranega dialoga z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti še ni začel. Postopki bodo dolgotrajni, saj morajo najprej pripraviti gradivo, ki bo dovolj dobra osnova za konkretne pogovore z MDDSZ za spremembo zakonodaje. In glede na prihajajoče volitve v naslednjem dobrem letu dni sprememb zagotovo ne gre pričakovati.