Za sedem milijonov, kolikor bodo stroški presegli prihodke, se bo občina zadolžila, kredit pa namenila izključno za naložbe. Velik del posojila bo namenjen za nakup zemljišč v Kromberku, kjer občina načrtuje gradnjo dobrih pet hektarjev velike poslovne cone oziroma največji gospodarski projekt mestne občine v zadnjih desetletjih. Občina bi letos za odkup zemljišč namenila dva milijona evrov, še tri pa bi v prihodnjih letih potrebovala za opremljanje zemljišč. Zadolževanje bo po zagotovilih občine potrebno tudi za nakup prostorov v samem središču mesta, kamor bi lahko umestili kreativne vsebine s področja gospodarstva, kulture in znanosti. Med večjimi naložbami občino letos čaka tudi milijon evrov vredna novogradnja pokritega bazena.