Na razpis ljubljanske mestne občine za gradnjo rolkarskega parka pod Fabianijevim mostom sta pravočasno prispeli ponudbi ljubljanskih podjetij KPL in Lesnina MG oprema. Kot so sporočili iz občinske službe za javna naročila, so v podjetju Lesnina MG oprema ponudbo ocenili na dobrih 352.000 evrov skupaj z davkom, medtem ko je ponudba podjetja KPL nekoliko ugodnejša, saj so vrednost gradnje ocenili na nekaj več kot 345.000 evrov. Na občini bodo zdaj pravočasno prispeli ponudbi pregledali, in če izpolnjujeta vse razpisne pogoje, bodo ponudnika povabili na pogajanja o končni ceni. Izbrani ponudnik bo nato imel štiri mesece časa za gradnjo.

Kot je razvidno že iz razpisne dokumentacije, bo park, ki so ga snovalci projekta, arhitekti iz biroja Scapelab, poimenovali Fabianijev skate park, razdeljen na dva dela. Med štiri stebre mostu bodo umestili večjo betonsko polkrožno mini rampo, v podmostju bodo še trije manjši tipski elementi, prav tako namenjeni izvajanju akrobacij na rolkah. »Gre za oživitev in preobrazbo celotnega podmostja, saj so elementi za rolkanje predvideni po celotnem podmostju od Cukrarne do kolesarske brvi,« so zapisali v Scapelabu. Ob mini rampi bo urejeno tudi kemično stranišče, podmostje bodo dodatno osvetlili, v južnem delu parka pa bodo uredili možnost ozvočenja.

Fabianijev most je Njegoševo in Roško cesto povezal pred približno šestimi leti. Takrat je zaradi dvonivojskosti mostu ob Cukrarni zazeval prostor brez vsebine in na mestni občini so začeli razmišljati, kako naj približno tisoč kvadratnih metrov veliko površino čim bolje izkoristijo ter hkrati preprečijo, da bi zaradi svoje odmaknjenosti postala problematično zbirališče. Prvi so v pokritem prostoru priložnost prepoznali ljubljanski rolkarji, preobrazbo temačnega podmostja v urbani park pa so nato na občinsko pobudo zasnovali v biroju Scapelab.