Decembra lani je minilo dobro leto od uvedbe stečaja polzelske tovarne nogavic. A 98 zaposlenih uspešno nadaljuje delo, kar potrjujejo tudi številke. Kot je razvidno iz zadnjega poročila na Ajpesovi spletni strani, so samo s proizvodnjo nogavic pod tujo blagovno znamko Polzele decembra ustvarili dobrih 54.000 evrov prometa, s čimer so v celoti presegli načrte pri prodaji tujim kupcem, prav tako so za štiri odstotke presegli zastavljeni načrt v maloprodaji s prodajo izdelkov pod lastno blagovno znamko. Ob tem ni zanemarljivo, da je zaradi slabe plačilne discipline še vedno ustavljena dobava dvema največjima kupcema, kar je vplivalo tudi na nekoliko slabši mesečni rezultat. Kljub vsemu je skupna realizacija decembra presegla 348.000 evrov, v celem lanskem letu pa so ustvarili 3,5 milijona evrov čistih prihodkov in imeli 51.000 evrov čistega dobička.

Prihodki naj bi še rasli

Ob tem stečajni upravitelj še vedno prodaja nepremičnine, stroje, tri trgovine in blagovno znamko Polzela. Novembra lani je po prvem neuspešnem pozivu za zbiranje zavezujočih ponudb objavil drugega. Tokrat je izhodiščna cena nekoliko nižja in znaša 2,4 milijona evrov, rok za oddajo ponudb pa se izteče 31. januarja. Proizvodnjo bo stečajni upravitelj nadaljeval vse do prodaje, saj imajo naročil dovolj. Da se bodo prihodki tudi letos še povečevali in bodo višji za najmanj 15 odstotkov, kaže tudi elaborat o ekonomski upravičenosti nadaljevanja poslovanja, ki je bil izdelan za letošnje leto. Tako bodo še naprej izdelovali ženske, otroške in moške nogavice za končne potrošnike ter prodajo širili tako doma kot v tujini.