Dars je sicer razpis za dela na omenjenem odseku že objavil, ker pa so prispele ponudbe presegale razpisano vrednost (ta je bila nekaj več kot dva milijona evrov), se je odločil razpis ponoviti. Rok za oddajo ponudb je 22. januar do 12. ure, uro kasneje bodo ponudbe tudi odpirali, so za STA povedali v upravljalcu in vzdrževalcu avtocest.

Ponudbe, ki bodo brez DDV presegale 2,35 milijona evrov, bo Dars ocenil kot nedopustne in jih ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

Na prvem razpisu, odpiranje ponudb je bilo septembra, je sicer najnižjo ponudbo dal konzorcij Strabag in Trgograd (2,29 milijona evrov), sledili sta ponudbi CPG (2,35 milijona evrov) in Mapri Proasfalt (nekaj manj kot 2,41 milijona evrov).

Tretji pas za večjo pretočnost

Izbrani izvajalec bo dela izvajal med izvozom Bizovik in razcepom Malence, kjer namerava Dars z različnimi ukrepi povečati pretočnost in prometno varnost. To bo rešil načrtovani tretji pas, ki bo vodil iz smeri predora Golovec na izvoz Ljubljana-jug, ravno tako bodo tretji pas uredili skozi galerijo Strmec.

Na omenjenem delu vzhodne ljubljanske obvoznice sicer že obstaja t.i. tretji pas za počasna vozila, a le od priključka Bizovik do pokritega vkopa Strmec. Od tu do predora Golovec se nato nadaljuje odstavni pas, tik pred predorom pa so že po obstoječi prometni ureditvi vzpostavljeni trije pasovi, ki vodijo tudi skozi predor.

»Z razmeroma manjšimi gradbenimi posegi bomo zdaj odstavni pas od galerije Strmec in tudi skozi njo ter vse do predora Golovec preuredili v tretji pas, kar pomeni, da bomo imeli potem od Bizovika do Malenc (v smeri Dolenjske) neprekinjeno tri vozne pasove,« so pojasnili na Darsu.

Razcep Malence, ki povezuje vzhodno in južno ljubljansko obvoznico, ima zdaj v pretežnem delu urejena dva prometna pasova. Neposredno pred priključevanjem kraka na odsek južne ljubljanske obvoznice se levi prometni pas zaključi, krak pa se prek pospeševalno-zaviralnega pasu priključuje na avtocesto proti razcepu Kozarje oz. izključuje na rampi Ljubljana-jug proti Rudniku.

Dars ima načrte tudi za zahodno obvoznico

Dars ima sicer načrte tudi na zahodni ljubljanski obvoznici. Na približno trikilometrskem odseku med razcepoma Koseze in Kozarje (mimo priključka Brdo), ki je tudi sicer prometno najbolj obremenjen del celotnega slovenskega avtocestnega sistema, načrtuje širitev v šestpasovnico z dograditvijo dodatnega prometnega pasu na obeh polovicah vozišča.

Za dograditev zahodne ljubljanske obvoznice v šestpasovnico je državni prostorski načrt že sprejet, trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter za izvedbo del. Ta je za zdaj načrtovana za leto 2019, trajala pa bo predvidoma dve gradbeni sezoni, so še povedali.