»Pred skoraj sto leti se je z nasiljem in grobim poteptanjem osnovnega človeškega dostojanstva in kulture začel teror nad tukajšnjimi ljudi. Pod pretvezo lastne večvrednosti so našim prednikom fašisti začeli spreminjati lastna in krajevna imena, ukinjali so jim šole, društva in podjetja ter jih silili, da pozabijo na materni jezik. Vas Prebeneg je tako postala le Prebenico,« je ob slovesnem odkritju table ob povrnitvi imena vasi v izvorno obliko povedal Igor Gabrovec, ki je deželni poslanec in podpredsednik deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine.

Pot do tega dejanja je bila dolga celih osem let. V letu 2009 so referendumsko pobudo za popravilo krivice plebiscitarno podpisali vsi odrasli vaščani, takrat jih je bilo 148, in jo izročili matični občini Dolina. »V nadaljevanju je bil sklep kar dvakrat na mizi občinskih svetnikov, ki so postopno dosegli premostitev tehničnih nepravilnosti in birokratskih težav. Konec julija je občinski svet soglasno, torej tudi ob podpori opozicije, podprl sklep o preimenovanju,« je pojasnil Sandy Klun v vlogi župana občine Dolina. V naslednjih mesecih so uredili vse upravnopravne osnove in naročili ter te dni začeli zamenjevati pet velikih tabel na začetku vasi in devet kažipotov pred njo.

Vas Prebeneg se je tako pridružila drugim slovenskim vasem na Tržaškem, kot so Dolina, Repen, Col, Draga in Pesek, ki so izvorna preimenovanja dosegla že prej. »Kljub temu da so do njih prišli po demokratični poti, saj odražajo večinsko voljo prebivalcev, se mestoma še pojavljajo odpori po spremembi prejšnjih tabel, ki dejansko nimajo več pravne osnove. Če ne prej, se morajo zamenjati ob obnovi,« je dodal Gabrovec.

Slovesnost ob preimenovanju je sovpadala z jubilejno deseto izvedbo čezmejnega pohoda Te skupne stezice. Pod patronatom vaških organizacij iz Ospa, Kastelca in Socerba ter iz Doline, Mačkolj in Prebenega se je letos na približno desetkilometrsko pot med temi naselji podalo okoli 250 pohodnikov. Najstarejši udeleženec Slavko Slavec iz Doline letos šteje 88 let: »Kot redni udeleženec opažam, da organizatorji vsako leto vključujejo tudi nove poti, hvalevredno je tudi, da je med nami tako mladina kot tudi Italijani, najbolj pa me veseli, da je meja v tem času postala zgolj črta na papirju.«