Namesto da bi bili vsi skupaj veseli hrabrosti investitorjev in njihove volje vložiti svoja finančna sredstva, ko želijo postaviti še dve vetrni polji za proizvodnjo električne energije in zagotavljati dolgoročno električno energijo za naše potrebe, lahko preberemo samo izjave z nasprotovanji takšni postavitvi.

Slovenci veselo kupujemo nove avtomobile, kljub dejstvu, da nam je znano njihovo negativno delovanje na naše okolje in poznamo negativna dejstva skozi številke v medijskih sporočilih. Podatke o teh emisijah nam je šteti za verodostojne. Civilne iniciative nikjer ne nasprotujejo takšni potrošni mrzlici, saj je treba zaradi soseda kupiti vsaj 1 cm daljši avto z modno barvo. Pri vsakem medijskem sporočilu o gradnji vetrnih elektrarn pa so vse navedbe neverodostojne, podpisane s predstavniki različnih civilnih iniciativ (Dravograd, Loški potok).

Država je v svojih vizijah napovedala možnost ukinitve prodaje avtomobilov z dizelskimi motorji z novim letom 2030, zaradi zmanjšanja negativnega vplivanja na okolje. In istočasno s svojimi aktivnostmi podpira gradnjo vetrnih elektrarn predvsem v dobrobit svojih državljanov. Državljanom želi zagotoviti energijo za pogon električnih avtomobilov in zmanjšati vpliv negativnih emisij. Sedaj prihaja v navzkrižje pri naših državljanih: prepoved nakupa dizelskih motorjev sprejema, postavljanja vetrnih elektrarn pa ne sprejema.

In zaključek si lahko samo zamišljamo. Istočasno lahko do cilja pridemo samo z zdravo kmečko pametjo.

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenje (ZENS)