Priporočil mi je LED-sijalke in kot alternativo halogenke, ob tem pa je še pojasnil, da halogenke pri enaki osvetlitvi porabijo bistveno več energije in da je njihova življenjska doba glede na število vklopov več kot desetkrat krajša kot pri LED-sijalkah. Zato so LED-sijalke upravičeno dražje. Po obisku trgovine sem razumel nelogičnost v odgovorih anketiranih glede deleža sijalk, ki jih uporabljajo v svojih domovih. Rezultati raziskave REUS 2017 so namreč pokazali malenkostno povečanje navadnih žarnic z žarilno nitko, ki jih ni več v prodaji.

Katere sijalke poznate?

Danes ni lahko odgovoriti na vprašanje, katere sijalke poznate, kot je bilo v preteklosti. Povečano število različnih tehnologij in videzov sijalk povečuje tudi zmedenost pri kupcih. Možno je kupiti LED-sijalke, halogenke in kompaktne fluorescentne varčne sijalke v obliki bučke, kot so bile v preteklosti navadne žarnice z žarilno nitko, zato so nekateri verjetno podali napačen odgovor. Še težje pa se je znajti, ker pestra ponudba sodobnih sijalk vključuje tudi zelo varčne LED-sijalke z žarilno nitko, ki pa seveda ni ista, kot je bila v preteklosti. V teh sijalkah se nahaja LED-dioda, ki je videti podobno kot žarilna nitka.

Najbolj znane so LED-sijalke

V okviru Raziskave REUS 2017 smo pozvali 1015 slovenskih gospodinjstev, naj spontano navedejo vrste sijalk, ki jih poznajo, in katere sijalke uporabljajo. V Sloveniji so najbolj poznane LED-sijalke, ki jih je spontano navedlo 69 odstotkov anketiranih, uporablja pa jih 61 odstotkov gospodinjstev. Kompaktne fluorescentne sijalke (varčne sijalke) pozna 53 odstotkov anketiranih, uporablja pa jih 70 odstotkov gospodinjstev. Na tretjem mestu so halogenske sijalke, ki jih je navedlo 12 odstotkov anketiranih, uporablja pa jih 44 odstotkov gospodinjstev. Zanimivo je, da je tako imenovane neonke (fluorescentne sijalke) spontano navedlo le devet odstotkov anketiranih, uporablja pa se jih v skoraj polovici gospodinjstev. Šest odstotkov anketiranih pri spontanem navajanju sijalk, ki jih poznajo, ni znalo odgovoriti. Anketiranci so lahko navedli več odgovorov, zato je lahko seštevek deležev več kot 100-odstoten. Rezultate raziskave REUS 2017 smo uskladili z neodvisnimi izračuni prihrankov v gospodinjstvih in s pridobljenimi informacijami na prodajnem mestu.

Ali ste vedeli?

Primerna svetloba v bivalnih in delovnih prostorih poveča našo storilnost, vpliva na dobro počutje ter na telesno in duševno zdravje. Sodobna fizika nam svetlobo predstavi kot energijo v obliki fotonov, ki so v nenehnem gibanju. Simbolično pa svetloba predstavlja vitalno energijo in vir življenja. Svetloba ima večji pomen, kot ji ga ponavadi pripisujemo, zato poskrbite, da bosta vaš dom in delovno mesto primerno osvetljena.

Rajko Dolinšek, direktor podjetja Informa Echo in vodja projekta REUS