S posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane si lahko zavezanec za enega otroka zniža dohodninsko osnovo za 2436 evrov, za drugega otroka za 2649 evrov in tako naprej. Olajšave se v večini primerov uveljavljajo za otroke, za katere se šteje tudi posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja ali druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodišča. Olajšava se lahko uveljavlja tudi za zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, ki nima dovolj dohodkov.

Večina ljudi dobro pozna to olajšavo in jo zagotovo izkoristi, po navadi jo uveljavlja tisti od staršev, ki ima višje prihodke.

Znižanje dohodnine z varčevanjem za pokojnino

Država poleg večje rodnosti spodbuja z davčno olajšavo tudi varčevanje za obdobje upokojitve, saj je druge posebne olajšave deležno prav prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ).

To predstavlja drugi pokojninski steber v Sloveniji in je na voljo od leta 2001, izvajajo pa ga zasebne pokojninske družbe in zavarovalnice. Dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja namensko varčevanje za starost in je primerno za vse generacije zaposlenih. Zaradi vedno večjega števila upokojencev in vedno manjšega števila zaposlenih je nižanje javnih pokojnin v prihodnje neizbežno, zaradi česar se je razvil tako imenovani drugi pokojninski steber s pomočjo katerega lahko nadomestimo upad javnih pokojnin z dodatno pokojnino. Za ohranitev življenjskega standarda v pokoju, ki nam bo omogočal kakovostno življenje, potovanja in uživanje v naših hobijih, bo zelo pomembno, da bomo poleg javne pokojnine prejemali tudi dodatno pokojnino.

Država spodbuja individualno dodatno pokojninsko zavarovanje z davčno olajšavo in vplačane premije skozi leto se upoštevajo pri znižanju osnove za obračun dohodnine, podobno kot olajšava za vzdrževane družinske člane. Tako istočasno varčujemo in si znižamo dohodnino. Vplačamo lahko mesečno oziroma letno premijo v poljubni višini, premija do višine 5,84 odstotka naše bruto plače, v letu 2017 ne več kot skupaj 2819 evrov, pa se nam bo upoštevala pri znižanju osnove za dohodnino.

Zaposleni z neto plačo 1500 evrov si lahko na primer decembra vplača na svoj varčevalni račun 1650 evrov in v naslednjem letu bo dobil ob poračunu dohodnine nazaj približno 450 evrov oziroma se mu bo za toliko znižalo doplačilo, medtem ko bo imel celotnih 1650 evrov še vedno investiranih na svojem računu. Višina vračila je odvisna od dohodninskega razreda, v katerega smo uvrščeni. Na tak način lahko le z znižanjem dohodnine v času delovne dobe prihranimo več tisoč evrov, medtem ko si istočasno naberemo lepe prihranke za upokojitev.

Varnost prihrankov za dodatno pokojnino

Glavna lastnost dodanega pokojninskega zavarovanja je poleg davčne olajšave tudi varnost sredstev. Vsak zavarovanec ima svoj individualni varčevalni račun, kjer se zbirajo sredstva in se mesečno obrestujejo z doseženim donosom. Zavarovanci lahko sredstva investirajo tudi v zajamčene sklade, ki imajo zagotovljen minimalni donos, če želijo, pa lahko sredstva investirajo tudi v bolj dinamične sklade z večjim deležem delnic v svoji sestavi. V primeru smrti zavarovanca pred upokojitvijo se prihranki dedujejo, s čimer v primeru najhujšega poskrbimo tudi za dodatno finančno varnost svoje družine. Izplačilo prihrankov je mogoče v primeru individualnega varčevanja kadar koli pred upokojitvijo v obliki enkratnega izplačila ali ob upokojitvi v obliki dodatne pokojninske rente.

Varčuje že pol milijona zaposlenih

V Sloveniji za dodatno pokojnino varčuje že več kot pol milijona zaposlenih. Ti bodo ob upokojitvi poleg javne začeli prejemati še dodatno pokojnino, ki jim bo zagotavljala višjo kvaliteto življenja.

Večina teh je prek odgovornih delodajalcev vključena v kolektivne pokojninske načrte, ki zaposlenim v celoti ali delno tudi financirajo mesečna vplačila premij. Preostalih 40 odstotkov zaposlenih, ki nimajo te sreče, da bi jim premijo financiral delodajalec, pa ima možnost izkoristiti edinstveno davčno olajšavo in poskrbeti za svojo varno prihodnost z individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem.

»Za individualno dodatno pokojninsko zavarovanje se odloča vse več ljudi, zavedajo se namreč, da je med zaposlitvijo dobro samostojno dajati nekaj na stran, da si bomo s tem ob upokojitvi zagotovili dodatne prihodke. Tudi začeti varčevati za svojo prihodnost ni več tako težko, kot je bilo včasih. Vse lahko uredimo iz domačega naslonjača. Po računalniku ali pametnem telefonu obiščemo spletno stran naše pokojninske družbe, www.pokojnina.si, izberemo sklenitev individualnega varčevanja in izpolnimo enostavni obrazec, v katerem navedemo, s kakšnim zneskom bi želeli varčevati in kam želimo investirati prihranke. Vse preostalo uredimo za vas mi,« pravi Karmen Dietner, predsednica uprave Pokojninske družbe A, kjer za dodatno pokojnino varčuje že več kot 45.000 zaposlenih.

Premijo lahko plačate tudi na obroke

Pokojninska družba A in Erste Card sta že lani z inovativno združitvijo varčevanja za pokojnino in plačevanja na obroke našla rešitev za vse tiste, ki bi radi varčevali za svojo prihodnost in sočasno izkoristili davčno olajšavo znižanja dohodnine. Zdajšnjim in prihodnjim varčevalcem je dana možnost, da konec leta opravijo vse novoletne nakupe in hkrati do konca leta vplačajo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja na obroke s kartico Diners Club. S tem bodo izkoristili davčno olajšavo znižanja dohodnine še letos, premijo pa bodo plačali na obroke v prihodnjem letu.

»Sklenitev zavarovanja in plačilo premije na obroke sta preprosta, saj lahko vse uredite prek spleta. Posameznik na naši spletni strani izpolni enostaven spletni obrazec, s katerim sklene individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in nato nadaljuje in prek spletne strani opravi še plačilo premije s svojo kartico Diners Club, s tem da lahko ob plačilu izberete želeno število obrokov, največ dvanajst. Diners Club bo po verificirani transakciji izvedel celotno plačilo premije pod pogojem, da ima oseba prost obročni limit, ki se bo posamezniku upoštevala v znižanje osnove za dohodnino še letos, čeprav bo premijo dejansko plačal na obroke šele prihodnje leto. Akcija z Erste Card traja do 28. decembra 2017,« je še pojasnil mag. Žiga Vižintin, svetovalec uprave Pokojninske družbe A. ap