Avtomatiziran sistem za izposojo koles GONm, ki so ga včeraj uradno predali namenu v Novem mestu, za začetek ponuja pet postaj s po petimi kolesi. Od tega dve postaji postavlja občina, preostale tri pa tovarna zdravil Krka, BTC in Šolski center Novo mesto. Kolesa si je trenutno mogoče izposoditi na postajališčih Novi trg, v Ulici Slavka Gruma, na Seidlovi cesti v Ločni, pri šolskem centru ter pri trgovskem centru BTC City v Bršljinu.

Novomeški župan Gregor Macedoni dodaja, da spomladi prihodnje leto občina načrtuje še več novih postajališč, pri čemer prav tako računa na potencialne nove partnerje. Po njegovih besedah tako občina z roko v roki z gospodarstvom gradi sistem, s katerim bi dosegli drugačen, trajnostni način mobilnosti v mestu. Vzpostavitev sistema in vzdrževanje za prvo leto ocenjujejo na 64.400 evrov. V celem obsegu bo sistem zaživel prihodnje leto, ko bomo dodali nove postaje in, upam, tudi razširili ponudbo z električnimi kolesi, dodaja.

S kolesom po vsakodnevnih opravkih

Pred prvo uporabo kolesa se je treba registrirati oziroma prijaviti v Turističnem informacijskem centru Novo mesto in ob prijavi plačati 10 evrov za uporabniško kartico, ki velja eno leto. Vožnja s kolesom je nato brezplačna. S kartico si uporabnik izposodi kolo, ki ga lahko vrne tudi na drugem postajališču. Izposoja kolesa je omejena na 14 ur na teden.

Z avtomatiziranim sistemom izposoje koles želi občina med svojimi prebivalci spodbuditi uporabo koles pri njihovih vsakdanjih opravkih in posledično zmanjšati motoriziran promet v mestu. Tako bi prebivalci ne le poskrbeli za bolj zdrav način gibanja, ampak tudi za kakovostnejše in prijaznejše bivanje v mestu. A kot je pred kratkim za Dnevnik že povedal Marko Arnuš iz Novomeške kolesarske mreže, je namen projekta sicer dober, vendar ga je treba pogledati tudi z druge plati. Po njegovem bi bilo namreč najprej treba vzpostaviti primerno kolesarsko infrastrukturo s povezanimi kolesarskimi stezami, ki bodo omogočile varen kolesarski promet.

Prav nepovezan kolesarski sistem je ena od glavnih pomanjkljivosti, ki jo je Novomeška kolesarska mreža izpostavila že leta 2014 pri izdelavi celovite ocene stanja kolesarske infrastrukture, ki jo je pripravila za potrebe občinske celostne prometne strategije (CPS). Manjkajo tudi povezave z zaledjem mesta, še vedno se pri načrtovanju kolesarske infrastrukture daje prednost motoriziranemu prometu. Mesto je tako še vedno preveč prilagojeno avtomobilom, namesto kolesarjem in pešcem, opozarjajo pri Novomeški kolesarski mreži.

Vendarle premiki tudi pri infrastrukturi

Tudi Alenka A., prebivalka Drske, kjer je eno od petih postajališč za izposojo koles, pravi, da je ideja dobra, vendar se ji v tem trenutku, ko se je začela enoletna obnova mestnega središča, ne zdi najbolj smiselna. »Kako se boš zdaj sploh vozil po mestu, ko pa je mestno jedro skoraj povsem zaprto in s kolesom neprevozno? Poleg tega proti mestu skorajda ni kolesarskih stez in se mi zdi vožnja s kolesom precej nevarno početje.«

Macedoni pravi, da se občina zaveda pomanjkljivosti na področju kolesarske infrastrukture. »Trenutno delamo pri petnajstih projektih kolesarskih povezav, tako na manjših odsekih znotraj mesta, kjer so steze nepovezane, kot na regijskih povezavah, povezati nameravamo dolino Krke in stranske doline.«

Arnuš meni, da bo sistem izposoje koles prav gotovo zaživel, vendar počasi. »Menim, da bo sistem v začetni fazi pritegnil predvsem tiste posameznike, ki bodo ugotovili prednost uporabe kolesa v primerjavi z avtomobilom in parkiranjem v mestu, kajti prav zaprtje mestnega jedra posledično prinaša bistveno večjo gnečo na cestah proti središču mesta in tovarni Krka.«