Družba Hiša invest, ki v križišču Resljeve in Trubarjeve ceste namerava graditi večstanovanjski objekt, sosednjo stavbo pa urediti v hostel, je na območju nekdanjega žepnega parka ob Resljevi uredila začasno plačljivo parkirišče. Na Mestni občini Ljubljana zagotavljajo, da te poteze vlagatelja ne podpirajo. Vendar konkretno zaradi ureditve začasnega parkirišča v samem središču mesta proti Hiši invest ne morejo ukrepati, ker mestni inšpektorat nima pristojnosti ukrepati proti vlagatelju, ki zemljišča ne uporablja skladno z njegovo namembnostjo.

Na občini so pojasnili, da urejanja začasnih makadamskih parkirišč v mestnem središču nikakor ne podpirajo, ker ni skladno s cilji celostne prometne strategije, ki jo je občina sprejela letos. Občina namreč v svojih strateških dokumentih zaostruje »parkirno politiko, pri čemer je izrecno navedeno, da se število parkirnih mest v mestnem središču ne bo povečalo«. Da bi v prihodnje občina omejila nastanek novih tovrstnih parkirišč, je v osnutku občinskega prostorskega načrta določila, da bo ureditev začasnih parkirišč na stavbnih zemljiščih dovoljena le še za lastne potrebe in torej ne bo več dovoljevala plačljivih začasnih parkirišč. Vendar ob tem velja omeniti, da ta določba, tudi če bo potrjena, ne bo veljala za nazaj, kar pomeni, da na obstoječa začasna makadamska parkirišča ta določba ne bo vplivala.

Sum kršitve dveh členov zakona o cestah

Na občini pa so omenili, da preučujejo, ali je lastnik zemljišča Hiša invest pri ureditvi parkirišča kršil zakon o cestah. »Zadeva je trenutno v fazi preverjanja. V primeru, da bodo v tej zvezi ugotovljene nepravilnosti, bomo uvedli inšpekcijski postopek,« so zagotovili na občini. Natančneje, občina preverja, ali je vlagatelj spoštoval zakonske določbe glede posegov v varovalni pas ob občinski cesti in o priključkih k občinski cesti. V varovalni pas namreč ni dovoljeno posegati brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem občine. Za nedovoljene posege je zagrožena globa v višini 2000 evrov za družbo in še 200 za njeno odgovorno osebo.

Hiša invest je sicer pridobila soglasje občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet za premaknitev cestnega priključka k javni cesti. Glede na to, da občina preučuje morebitne kršitve določb zakona glede cestnih priključkov, gre sklepati, da vlagatelj mogoče ni izvedel vsega tako, kot je v odločbi predpisal občinski oddelek. Tudi za nespoštovanje tega člena zakona o cestah je za pravne osebe zagrožena globa v višini 2000 evrov, za njeno odgovorno osebo pa še dodatnih 200 evrov.

560 kvadratnih metrov zelene javne površine na prebivalca

Kot smo že poročali, je ljubljanska občina v času pridobivanja pobud in predlogov za spremembo občinskega prostorskega načrta dobila sedem pobud občanov, naj namembnost parceli, na kateri zdaj parkirajo vozila, v prihodnosti pa je na njej predvidena gradnja stanovanjskega objekta, spremeni v javni park. Na občini niso podprli takšne spremembe. Poudarili so, da je že od leta 1991 na parceli v križišču Resljeve in Trubarjeve ceste »predvidena gradnja objekta, ne park«. Po njihovem mnenju bo poleg tega »strokovno gledano novozgrajeni objekt smiselno zaključil vogal Resljeve in Trubarjeve ceste«.

Na občini so pobude o spremembi namembnosti in ureditvi parka na tej zasebni površini pospremili še z naslednjim komentarjem: »Vprašanje pa je, ali bi tisti, ki predlagajo park, tega predlagali tudi v primeru, da bi bili sami lastniki predmetnega zemljišča.« Poudarili so še, da je Ljubljana že zdaj bogata z javnimi zelenimi površinami. Svojo trditev so podkrepili s podatkom, da je v prestolnici vsakemu prebivalcu v povprečju namenjenih 560 kvadratnih metrov zelenih javnih površin, »kar je največ na prebivalca v Evropi«.