Računsko sodišče je Bolnišnici Topolšica zaradi nepravilnosti, ki so jih revizorji odkrili pri poslovanju v letu 2015, izreklo negativno mnenje. Nepravilnosti so se dogajale v času, ko je bolnišnico še vodil Leopold Rezar; temu svet zavoda lani ni več potrdil mandata, funkcije vršilca dolžnosti pa ni želel sprejeti.

V bolnišnici so, tako je ugotovilo računsko sodišče, zaposlili javnega uslužbenca, ki za to ni imel ustreznega soglasja, prav tako so eno javno uslužbenko prerazporedili na delovno mesto, čeprav ni izpolnjevala vseh pogojev. Nekaj zaposlenim so izplačali previsoke osnovne plače, previsok položajni dodatek v znesku 3781 evrov ter nadurno delo v znesku 2323 evrov so izplačali tudi takratnemu direktorju Rezarju.

Nepravilnosti je bilo še več, a jih je sedanje vodstvo pod taktirko direktorja Jurija Šorlija večinoma že odpravilo. »Odprta je ostala le še izterjava plačanih, ne pa tudi evidentiranih nadur nekdanjemu direktorju ter višina količnika osnovne plače pri enem od zaposlenih. A smo tudi pri slednjem že na dobri poti, da zadevo uredimo. Prišlo je namreč do napačne prevedbe plače, od ministrstva za zdravje in sindikata pa smo prejeli dve različni mnenji. Upoštevali pa bomo tisto, ki je za zaposlenega ugodnejše,« je pojasnil Šorli. In dodal, da računsko sodišče plačno prevedbo v vseh zdravstvenih zavodih tolmači drugače, kot je bilo to zapisano v navodilih resornega ministrstva.

Sklep sprejet, negotovost ostaja

Kot je še dejal Šorli, imajo trenutno veliko večje težave zaradi negotovosti, v kateri so se znašli v zvezi z združitvijo s celjsko bolnišnico. »Od konca julija, ko je bila zadnja vladna seja pred počitnicami in na kateri je bil sprejet sklep, da se združitev preloži na konec leta, nismo dobili o tem nobene nove informacije,« pravi Šorli. A prav ta molk je za bolnišnico sila neugoden, saj se zaradi tega veliko težje pogajajo tako z dobavitelji kot drugimi, tudi strokovnim kadrom, ki ga nujno potrebujejo. »Imamo sklep vlade, v katerem to piše, in ne morem dobavitelja prepričevati, da združitve ne bo. Po drugi strani smo ravno zaradi tega izgubili že veliko kakovostnih kadrov, saj so mnogi odšli drugam, kjer imajo zagotovljeno trajnejšo zaposlitev in s tem večjo varnost. Kdo pa bo prišel v bolnišnico delat, če ne ve, kaj bo po 1. januarju 2018,« se sprašuje Šorli. In dodaja, da je prav zaradi združevanja, ki je še vedno v zraku, bolnišnica že skoraj leto dni v negotovosti, njeno poslovanje pa je zato precej oteženo.