Šolski center Nova Gorica, ki je lani gostil izbor primorsko-notranjske gazele, je bil nabito poln, podobno sliko in super vzdušje njegov direktor Egon Pipan pričakuje tudi danes. Šolski center Nova Gorica pod svojo streho združuje srednjo ekonomsko in trgovsko šolo, biotehniško šolo, gimnazijo in zdravstveno šolo, elektrotehniško in računalniško šolo ter strojno, prometno in lesarsko šolo. Letos imajo vpisanih 2053 dijakov, kar je 63 manj kot v minulem šolskem letu.

»To lahko pripišemo manjši generaciji, ki je letos končala osnovno šolo. A bistvenih sprememb ne zaznavamo,« poudarja Pipan. Za študij na višji strokovni šoli, kjer izvajajo programe mehatronika, informatika in upravljanje podeželja, pa se je tudi letos odločilo okoli 400 študentov. Dejaven je tudi Medpodjetniški center, kjer programe za izobraževanje odraslih obiskuje okoli 600 posameznikov. Sicer pa Šolski center Nova Gorica sodeluje z več kot 500 podjetji, kjer dijaki in študenti opravljajo prakso, mentorji iz podjetij jim pomagajo tudi pri pripravi seminarskih in diplomskih nalog. Podjetja se v veliki meri odločajo za doniranje v obliki opreme ali denarja, saj je pridobitev denarja za posodabljanje opreme vedno izziv, pravi Pipan.

Četudi so spremenjeni turistični tokovi letos vplivali tudi na povečan obisk turistov pri nas, več zanimanja mladih za vpis v program gastronomske in hotelirske storitve na šolskem centru niso zaznali. »To gre pripisati predvsem težjim delovnim pogojem in neugodnemu delovnemu času kuharjev in natakarjev,« meni Pipan. Zadovoljen pa je, da je več zanimanja za strojništvo in kovinarstvo ter da se trend povečevanja zanimanja za tehniške poklice nadaljuje.

Tudi novogoriški dijaki pri odločanju za nadaljevanje študija niso bistveno drugačni od drugih, saj se jih večina še vedno odloča za nadaljevanje šolanja na višji stopnji. »Dijaki, ki končujejo poklicno triletno izobraževanje, se sicer še vedno večinoma vpisujejo v poklicno-tehniške programe, a tudi letos opažamo, da se jih po poklicnem šolanju vse več zaposli. Predvidevamo, da so delodajalci začeli ponujati bolj vabljive pogoje za zaposlovanje, kar nas zelo veseli,« razmišlja Pipan. jpš