Nehote mi je pri tem pomagala članica Ekovrha z Vrhnike, mlada biologinja Barbara Buh, ki je vsem vrhniškim svetnikom napisala dopis z naslednjo vsebino.

»Spoštovani, na 5. izredni seji občinskega sveta občine Vrhnika dne 30. 5. 2017 v zvezi s posledicami ekološke nesreče, nastale zaradi požara v Kemisu, je občinski svet sprejel tudi 7. sklep: občinski svet Vrhnika ugotavlja, da je lokacija, na kateri je družba Kemis, d. o. o., neprimerna za dejavnost zbiranja in ravnanja z nevarnimi odpadki in zato zahteva, da se premesti na drugo lokacijo zunaj občine Vrhnika. Kot občanka vas sprašujem: kaj ste do tega trenutka storili oziroma v tem trenutku počnete oziroma še boste storili, da bo sklep uresničen?«

Globoko sem se zamislil, ko sem prebral Barbarin apel, naj že nekaj storimo v zvezi s Kemisom. Ali Barbara govori o implementaciji sklepa občinskega sveta? Res je, kar ste napisali, sem ji takoj odgovoril. Občinski svet je ta sklep sprejel. Občinska uprava pa je dolžna ta sklep uresničiti. Zato vam lahko na to vprašanje odgovori samo župan.

Seveda sem Barbari v nadaljevanju odgovora razložil svoj odnos do tega vprašanja, ji posredoval nekaj svojih člankov na to temo, objavljenih v Dnevniku, vendar to ni to, sklep je bil sprejet, treba ga je uveljaviti v praksi. Druge sprejete sklepe OS – prepoved parkiranja, pasji iztrebki, da ne naštevam naprej – implementiramo s pomočjo občinskega redarstva, tudi s policijo, če se kaj zatakne, če občan ne plača komunalnega prispevka, ni gradbenega dovoljenja. Kako pa bomo implementirali Kemis, se sprašujem.

Sklep glede Kemisa ni edini, ki ga je treba implementirati, uvesti v praksi na Vrhniki. Pred časom je OS Vrhnike sprejel tudi poročilo nadzornega odbora, ki vrhniški občinski upravi očita kar nekaj nepravilnosti in jih s priporočili skuša odpraviti. Bomo implementirali tudi poročilo nadzornega odbora? Če ne, je obstoj odbora vprašljiv.

Seveda se človek pri vsem tem vpraša, ali je sploh smiselno, da imamo občinske svete, nadzorne odbore, če pa država lahko mimo vsega počne, kar hoče, župani pa imajo svoje »svetovalce« zunaj lokalne samouprave.

Vid Drašček, Vrhnika