Podjetja lahko kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo izmerijo z anketo med zaposlenimi, ki je del projekta Zlata nit. Ker med drugim zagotavlja zelo jasno sliko o tem, kako uspešno so v podjetju uvedli določene ukrepe na področju vodenja in razvoja kadrov, se podjetja za sodelovanje v Zlati niti redno odločajo.

Med njimi je tudi Intereuropa, ki v sicer letos enajstem Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev sodeluje šestič »prav z namenom spremljanja učinkovitosti ukrepov in sistemov, ki smo jih med enim in drugim merjenjem izvajali«, pojasnjuje Petra Furlan Dodič, direktorica sektorja za kadrovske in splošne zadeve v Intereuropi, ki skupaj z zunanjimi sodelavci zaposluje že 735 ljudi.

Anketa, ki jo anonimno izpolnijo zaposleni, je pravzaprav 45 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov. Ti zajemajo temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vlogo in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost delovnega okolja, osebno rast in razvoj ter čustveno pripadnost zaposlenih. Vprašalnik poda tudi odgovor na to, kako svoje naloge opravljajo vodje in ker v Intereuropi verjamejo, da dobro, letos pričakujejo spet boljšo oceno kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo. »Sicer pa zadovoljstvo sodelavcev z delovnim mestom, s pogoji dela ter odnosi med sodelavci vodje preverjajo na obdobnih pogovorih. Izvajamo tudi ocenjevanje vodstvenih kompetenc, izmerili smo tudi zavzetost zaposlenih, pomemben vir informacij pa so tudi izhodni intervjuji in redne skupne seje predstavnikov sveta delavcev z vodstvom podjetja,« našteva Petra Furlan Dodič.

V skupino velikih podjetij, ki bodo izmerila kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo, so s podobnim motivom stopile tudi Ljubljanske mlekarne s skoraj 600 zaposlenimi. Po besedah Ide Turk, direktorice sektorja upravljanje s kadri, želijo preveriti klimo v podjetju in hkrati dobiti primerjavo z drugimi primerljivimi sodelujočimi podjetji. Na podlagi odgovorov zaposlenih podjetje namreč prejme informacijo o rezultatih, ob tem pa ima možnost poglobiti analizo s poglobljenim poročilom. V njem podjetje prejme podrobnejše analize, ki jih na podlagi odgovorov zaposlenih pripravi analitik in na delavnici vključujejo tudi smernice in priporočila: na osnovi podjetja kot takega in izkušenj sorodnih podjetij. Po informacijah iz podjetij so ta poglobljena poročila kot rentgen odnosov in v številkah osvetlijo veliko dejavnikov, ki jih podjetje zaznava, a jim številke ponudijo orodje za izvedbo potrebnih ukrepov ali akcij. Analiza podjetje osvetli v primerjavi s podjetji sorodne velikosti, predstavi pa tudi morebitne razlike med posameznimi segmenti zaposlenih. Sicer pa podjetja v sodelovanju v Zlati niti vidijo tudi priložnost, da jih širša javnost prepozna kot dobrega zaposlovalca, kar je v času naglega praznjenja kadrovskega bazena zelo pomembno. »V živilski industriji praznjenje kadrovskega bazena najbolj občutimo predvsem na področju tehničnih strok. Manjka nam predvsem serviserjev, vzdrževalcev, upravljalcev strojev in viličaristov, ki jih tudi najtežje dobimo,« našteva Ida Turk.