Smučarsko-turistični center (STC) Stari vrh se je pred pripravami na novo zimsko sezono dogovoril s Heta Asset Resolution za rešitev več kot deset let starega finančnega lizinga, ki je bil največje breme družbe. Zdaj opravljajo vzdrževalna dela na opremi in se pripravljajo na predprodajo smučarskih vozovnic.

Poleti so potekala dolgotrajna in naporna pogajanja ter usklajevanja za odkup obveznosti iz finančnega lizinga, s pomočjo katerega je družba pred 10 leti zgradila sodobno šestsedežnico. Dolg, ki je spomladi znašal še 3,4 milijona evrov, je STC Stari vrh dolgo obremenjeval, saj prihodki družbe niso zadoščali za njegovo normalno poplačilo.

Po dolgotrajnih pogajanjih je družba konec septembra s Heta Asset Resolution, slabo banko nekdanje avstrijske banke Hypo Alpe Adria International, vendarle sklenila zelo pomemben sporazum o zaključku lizinških pogodb, s katerim se v celoti odkupujejo obveznosti po vseh lizinških pogodbah, sklenjenih v letih 2005 do 2008, je v sredo sporočil v. d. direktorja STC Stari vrh Tomaž Trobiš.

Predprodaja vozovnic 23. oktobra

STC Stari vrh je v začetku oktobra izpolnil tudi pogoje iz sporazuma za razpolaganje z vso opremo na smučišču. Že pred koncem prejšnje zimske sezone je namreč Heta družbi grozila z odvzemom žičniške naprave in druge opreme. Zaradi ukvarjanja z dolgovi pa na Starem vrhu letos tudi ni bilo poletne sezone. Zdaj so lahko vendarle stekle intenzivne priprave na prihajajočo zimsko sezono. Izvajajo se redna vzdrževalna dela in priprava žičnic za redne tehnične preglede. Pripravljajo se tudi na predprodajo smučarskih vozovnic, ki se bo začela 23. oktobra.

»Sklenitev sporazuma je odločilni mejnik pri dolgoročni stabilizaciji smučišča tako za podjetje STC Stari vrh kot za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, ki sta kot solastnici smučišča intenzivno podpirali postopek pogajanj za podpis sporazuma,« je poudaril Trobiš.

Kot je dejal škofjeloški župan Miha Ješe, je za Stari vrh že več let izdelana strategija, ki pa je doslej zaradi finančnih težav niso mogli izvajati. Zdaj naj bi se to vendarle spremenilo. »Trenutno je tako, da smo zimsko sezono rešili, delo pa je treba še dokončati,« je povedal Ješe in dodal, da se s tem ukvarja vodstvo družbe, občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane pa sodelujeta kot lastnici.

Občini sta od pomladi, ko so lastniki na skupščini potrdili pokrivanje izgube iz preteklih let z zmanjšanjem osnovnega kapitala in ponovno dokapitalizacijo, edini lastnici družbe STC Stari vrh. Takšna je bila odločitev za uresničitev prestrukturiranja družbe.

Glede prihodnjega lastništva pa še ni veliko jasnega. Že spomladi se je sicer govorilo o pridobivanju novih investitorjev. Če bi družba morebiti potrebovala novo dokapitalizacijo s strani občin, kar za zdaj ni predvideno, pa bi morali o tem odločati občinski svetniki. sta